Opiskelu-uutiset

Kela tiedottaa: Opintotukimuutoksia vuodelle 2019, verovapaat apurahat eivät vaikuta opintotukeen

Vuoden 2019 alusta alkaen verovapaat apurahat eivät enää vaikuta opintotukeen. Opiskelijan vanhempien tulorajoja korotetaan.

Eduskunta on hyväksynyt opintotukilain muutokset. Vuoden 2019 alusta alkaen verovapaat apurahat eivät enää vaikuta opintotukeen. Opiskelijan vanhempien tulorajoja korotetaan, koska opintotukeen vaikuttavina tuloina huomioidaan veronalaiset tulot.

Opiskelijan saama verovapaa apuraha ei ole opintotuessa huomioitavaa tuloa, jos apuraha on maksettu 1.1.2019 tai sen jälkeen. Apurahojen huomioimista on pidetty epäoikeudenmukaisena, koska apuraha on usein myönnetty kannustimena tai palkintona hyvästä opintomenestyksestä. Muutoksen jälkeen apuraha ei enää pienennä opintotuen määrää. Veronalaiset apurahat ovat kuitenkin jatkossakin opintotukeen vaikuttavia vuosituloja.

Opiskelijan vanhempien tulot vaikuttavat opintotukeen, jos opiskelija asuu vanhempansa luona tai on alle 18-vuotias. Vanhempien tulot on tähän asti huomioitu puhtaina ansio- ja pääomatuloina eli tuloista on vähennetty tulonhankkimismenot. Vuoden 2019 alusta alkaen tulot huomioidaan veronalaisina tuloina. Veronalaisilla tuloilla tarkoitetaan yleensä bruttotuloja, joiden määrään eivät vaikuta menot tai verovähennykset. Koska veronalaiset tulot ovat lähes aina suuremmat kuin puhtaat tulot, vanhempien tulorajoja korotetaan samanaikaisesti 5–6 prosentilla.

Vanhempien tuloja koskeva muutos tehdään vuonna 2019 käyttöön tulevan kansallisen tulorekisterin vuoksi. Tulorekisterissä olevat palkat ovat veronalaisina tuloina. Opintotuessa käytettävää tulokäsitettä muutetaan, jotta Kela voi hyödyntää tulorekisteriä opintotuen myöntämisessä. Asiakkaat hyötyvät muutoksesta, koska heidän ei tarvitse toimittaa Kelalle palkkatositteita 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista. 

Lue lisää Kelan sivuilta

 

Lisätietoja asiakkaille:

Verkossa: www.kela.fi/opintotuki
Kysy verkossa: kysykelasta.kela.fi
Puhelimessa: Kelan Opiskelijan tuet -palvelunumero, puh. 020 692 209, ma–pe klo 9–16
Opintotuki Facebookissa: www.facebook.com/opintotuki