18.12.2018
Yleisöluennot

Krii­sit, muu­tok­set ja sel­viä­mi­nen -luen­to­sar­ja: Wii­vi-Ma­ria Jout­ti­jär­vi - Neu­vos­toa­jan kä­sit­te­ly Vi­ron kan­sal­li­sessa his­to­ria­kult­tuuris­sa

Aika:

8.1.2019 18:00 — 19:30


Sijainti: Muu, Jyväskylän kaupunginkirjasto
Wiivi-Maria Jouttijärven luento neuvostoajan käsittelystä Viron kansallisessa historiakulttuurissa 8.1.2019 klo 18-19.30 Jyväskylän kaupunginkirjastossa

Neuvostoajan käsittely Viron kansallisessa historiakulttuurissa
Wiivi-Maria Jouttijärvi, FM

Naapurimaamme Viro on juuri juhlinut 100-vuotisjuhlavuottaan, vaikka maa ei ole ollut koko tätä aikaa itsenäinen. Luennolla Viro toimii tapausesimerkkinä, jonka kautta tarkastellaan traumaattisen menneisyyden roolia virolais-kansallisessa historiakulttuurissa: miten historian traumasta on selvitty ja miten neuvostoaikaa käsitellään nyt.

-----
Maailma on jatkuvassa muutoksessa, jota tapahtuu niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Historian ja etnologian laitoksen nuoret tutkijat esittelevät luentosarjassa omia tutkimuksiaan, joissa tarkastellaan konkreettisten esimerkkien kautta muutosten ja kriisien vaikutusta elämään. Miten kriisejä ja muutosta on menneisyydessä kohdattu? Entä millaisia kriisejä nykypäivän ihminen kohtaa? Ja ennen kaikkea: millaisilla keinoilla kriiseistä voi selviytyä?

Luentosarja Facebookissa: https://www.facebook.com/luentosarja1819/

Katso myös: http://www.helantutkijat.fi/luentosarjat-2/

Lisätietoja: Karoliina Puranen, karoliina.n.puranen@jyu.fi