21.12.2018
Yliopiston uutiset

Professori Janne Kotiaho Suomen Luontopaneelin puheenjohtajaksi

Jyväskylän yliopiston professori Janne Kotiaho on nimitetty Suomen Luontopaneelin puheenjohtajaksi 1.1.2019 alkaen. Kotiaho seuraa tehtävässä professori Jari Niemelää, joka jätti tehtävän siirryttyään Helsingin yliopiston rehtoriksi.

Suomen Luontopaneeli on ympäristöministeriön vuonna 2015 asettama monialainen tieteen ja politiikan rajapinnassa toimiva riippumaton elin, joka toimii Suomessa myös hallitustenvälisen luontopaneelin eli IPBES-paneelin tukena (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). Suomen Luontopaneelin tarkoituksena on kansainvälisen hallitustenvälisen paneelin tapaan vahvistaa tieteen ja politiikan vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskevissa kysymyksissä. Tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuus, edistää luonnon käytön kestävyyttä sekä turvata ihmisen ylisukupolvinen hyvinvointi.

- Suomen Luontopaneelin perimmäinen tavoite on auttaa turvaamaan ihmiskunnan ja muiden eliöiden tulevaisuus. Tuemme hallitustenvälisen luontopaneelin kansainvälistä toimintaa ja etsimme kansallisella tasolla konkreettisia yhteiskunnallisesti kestäviä ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, toteaa Jyväskylän yliopiston professori Janne Kotiaho.

Jyväskylän yliopistosta on vahva edustus Suomen Luontopaneelin toisella toimikaudelle 2019–2022. Puheenjohtajan Janne Kotiahon lisäksi bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkijatohtori Anna Oldén on valittu paneelin varsinaiseksi jäseneksi.

- Luonnon monimuotoisuuden on aika nousta myös politiikan keskiöön. Luontopaneelissa edistämme tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua, jotta sekä ihmisen että muiden lajien elinmahdollisuudet saataisiin säilymään, kertoo Oldén.

Luonnon puolesta, ihmisen hyväksi

Janne Kotiaho on ansioitunut tutkija ja aktiivinen luonnon ja ihmiskunnan tulevaisuuden puolestapuhuja sekä kotimaassa että ulkomailla. Hän on julkaissut noin 160 tieteellistä tutkimusartikkelia ja ollut mukana useissa työryhmissä vaikuttamassa yhteiskunnallisesti merkittäviin ympäristökysymyksiin. Jyväskylän yliopistossa Kotiaho on ekologian professori ja johtaa yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteistä resurssiviisauteen ja kestävyystutkimukseen keskittyvää JYU.WISDOM tutkimusyhteisöä. Kotiaho on toiminut vastuututkijana kahdessa usean miljoonan euron EU LIFE –hakkeessa, joissa on ennallistettu suomalaista suoluontoa ja tutkittu elinympäristöjen tilan edistämistä. Viimeisin kansainvälinen haaste Kotiaholle oli olla mukana koordinoivana pääkirjoittajana laatimassa hallitustenvälisen luontopaneeli IPBES:in raporttia koko maapallon ekosysteemien tilasta ja keinoista tilan edistämiseksi.

- Kolmivuotisen työmme aikana tuli selväksi, että itse aiheuttamamme ekosysteemien heikennys yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa heikentää jo nyt miljardien ihmisten hyvinvointia. Lisäksi olemme hävittäneet keskimäärin 60% selkärankaisten eläinten yksilöistä viimeisen noin 40 vuoden aikana. Suomessakin tilanne on hälyttävä, sillä juuri julkaistun luontotyyppien uhanalaisuusarvion mukaan noin puolet kaikista luontotyypeistämme on uhanalaisia, eli ne ovat suuressa vaarassa hävitä kokonaan. Ihmisen olemassaolo on riippuvainen muista eliöistä, eikä meillä ole enää varaa olla piittaamattomia elinympäristöjen ja monimuotoisuuden kadosta, kertoo Kotiaho.

Lisätietoja: