13.12.2018
Yliopiston uutiset

Täsmälääke tutkivan oppimisen ja monilukutaidon opetukseen

Tutkivasta oppimisesta ja monilukutaidoista puhutaan paljon. Harvat oppikirjat antavat siihen kuitenkaan välineitä ja opettajienkin aika uuden kehittämiseen on usein kortilla. Jyväskylän yliopistossa toimitettu uutuusteos vastaa suoraan tähän puutteeseen.

Historian kouluopetuksesta puhuttaessa korostetaan tänä päivänä taitojen oppimista, kuten lähteiden lukemista ja niiden tulkintaa. Opetuksen tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään paremmin historiallisen tiedon luonnetta sekä merkityksiä, joita historian ympärille muodostuu.

– Siksi olemmekin toimittaneet ”Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa” -kokoelman. Nimensä mukaisesti se sisältää opetusmateriaaleja, jotka perehdyttävät kattavasti tutkivaan historian oppimiseen ja monilukutaitoihin, Simo Mikkonen kertoo.

Kokoelma sisältää konkreettiset ohjeet opetuskokeilun toteuttamiseksi ja arvioimiseksi. Lisäksi mukana on lähdeaineistoja kokeilujen tueksi.

– Viimeisten vuosien aikana meille on useaan kertaan esitetty kysymyksiä tutkivan oppimisen ja monilukutaidon määritelmistä. Pidämme kuitenkin tärkeämpänä uteliaisuutta ja halua ymmärtää sitä, mistä monilukutaidoissa ja tutkivassa oppimisessa on kyse. Haluamme, että käsitteiden lisäksi ne ymmärrettäisiin myös käytännön toimintana, Mikkonen taustoittaa.

Oppimateriaalit syntyivät Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella järjestetyssä täydennyskoulutuksessa, jossa nostettiin keskiöön taitopohjaisen ja tutkivan historianopetuksen edistäminen ja kehittäminen kouluissa.

– Koulutuksessa opettajat kehittivät tutkivalla otteella omaa opetustaan ja toteuttivat koulutuksen aihepiiriin istuvan kokeilun. Oppimateriaalit syntyivät näiden kokeilujen pohjalta, Mikkonen sanoo.

Koulutuksen toteutti ja julkaisun toimitti Teaching historical literacy outside the box -tutkimusryhmä. Ryhmä yhdistää historian ja etnologian laitoksella, Jyväskylän normaalikoululla ja opettajankoulutuslaitoksella tehtävää opetuksen kehittämistä ja tutkimusta.

Materiaalit löytyvät avoimena verkkosivustolta http://opettajat.hislit.fi/oppimateriaalit/

Uteliaita ja inspiroivia hetkiä kehittämistyön parissa!


Lisätietoja:

Simo Mikkonen, historian ja etnologian laitos
simo.mikkonen@jyu.fi
040 809 3949

Matti Rautiainen, opettajankoulutuslaitos
matti.a.rautiainen@jyu.fi

Anna Veijola, Jyväskylän normaalikoulu
anna.l.veijola@norssi.jyu.fi

Sanni Kupiainen, historian ja etnologian laitos
sanni.m.kupiainen@student.jyu.fi