18.12.2018
Opiskelu-uutiset

Tervetuloa slaavilaisista kielistä ja kansoista -kurssille!

Kurssi XSLX001 alkaa keskiviikkona 16.1. klo 14-16 (X232). Kurssilla tutustut slaavilaisiin kieliin ja kansoihin sekä slaavilaisten kansojen historiaan ja kulttuuriin slaavilaisten kielten puhujien näkökulmasta.

Kurssin käytyäsi

  • kykenet tunnistamaan slaavilaisia lähisukukieliä yhdistävät ja erottavat piirteet
  • tunnet myös kunkin kielen sekä maan / kansan historiaa ja kulttuuria
  • osaat tunnistaa ja erottaa eri slaavilaisia kieliä sekä tuntea yksittäisten slaavilaisten kansojen historiaa pääpiirteittäin.

Kurssista hyötyvät erityisesti kielten opiskelijat, mutta myös historian, etnologian sekä yhteiskuntatieteiden opiskelijat, jotka aikovat syventää Keski- tai Kaakkois-Euroopan asiantuntemusta omalla alallaan.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset.

Arviointi: 0-5, 4 op

Suoritustapa: Luentopäiväkirja, jossa on hyödynnetty oheiskirjallisuutta.

TERVETULOA!

Lisätietoja: Anna Kyppö, anna.kyppo@jyu.fi