12.12.2018
Yliopiston uutiset

Tommi Jantunen suomalaisen viittomakielen professuuriin

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on ottanut suomalaisen viittomakielen professorin tehtävään filosofian tohtori, dosentti Tommi Jantusen 1.12.2018 alkaen. Tehtävä sijoittuu kieli- ja viestintätieteiden laitokselle humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Tommi Jantunen on opiskellut Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa. Hän väitteli tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa vuonna 2008. Väitöskirjassaan hän käsitteli tavun ja lauseen luonnetta suomalaisessa viittomakielessä. Jantunen nimitettiin Jyväskylän yliopiston suomalaisen viittomakielen dosentiksi vuonna 2012 erikoisalanaan viittomakielten rakenne.

Jantunen on toiminut Jyväskylän yliopistossa muun muassa Suomen Akatemian rahoittamana tutkijatohtorina vuosina 2010–2012 ja akatemiatutkijana vuosina 2013–2018. Aikaisemmin Jantunen on työskennellyt myös tutkijana Kuurojen Liitossa ja lehtorina Humanistisessa ammattikorkeakoulussa.

Jantunen on tutkimuksessaan keskittynyt viittomakielen rakenteen kuvaukseen käyttöpohjaisesta näkökulmasta. Tutkimuksessaan hän on yhteistyökumppaneidensa kanssa hyödyntänyt runsaasti uusimpia teknologioita, kuten tietokonenäköä ja liikekaappausta.

Viime vuosina Jantunen on suunnannut tutkimustaan erityisesti kielen ja eleen rajapintaa kartoittaviin kysymyksiin. Syksystä 2018 alkaen Jantunen on myös vastannut Suomen viittomakielten korpuksen kokoamisesta Jyväskylän yliopiston viittomakielen keskuksessa.

Jyväskylän yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, jossa toimii viittomakielinen akateeminen yhteisö. Viittomakielen keskuksen toiminta perustuu opetusministeriön Jyväskylän yliopistolle myöntämään valtakunnalliseen erityistehtävään. Keskuksen päätehtävä on toteuttaa ja kehittää sekä koordinoida yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa viittomakieltä koskevaa ylintä tutkimusta ja koulutusta Suomessa.


Lisätietoja:

Tommi Jantunen
tommi.j.jantunen@jyu.fi
040 805 3185

Tiedottaja Sari Laapotti
viestinta@jyu.fi
040 805 3575