17.12.2018
Yliopiston uutiset

Uudet professorit esittäytyivät perinteisillä juhlaluennoilla

Uudet professorit esittäytyivät juhlaluennoilla maanantaina 17.12.2018 klo 12. Juhlaluentonsa pitivät valtio-opin professori Sergei Prozorov: Why Truth Matters in Politics, laskentatoimen professori Liisa Kurunmäki: Terveydenhuollon reformit ja laskentatoimen tutkimus sekä viestinnän johtamisen professori Chiara Valentini: Quo Vadis? Digital Communication, Stakeholders and Organizations.
Tilaisuuden tallenne on katsottavissa Moniviestimessä.

Valtio-opin professori Sergei Prozorov: Why Truth Matters in Politics

- Viime vuosien poliittiset shokit, etenkin Brexit Iso-Britanniassa ja Yhdysvaltojen presidentinvaalit, ovat johtaneet laajaan keskusteluun totuuden rappeutumisesta läntisissä demokratioissa. Autoritaaristen populististen liikkeiden ja johtajien nousu, luottamuksen puute valtamediaan ja asiantuntijatietoon sekä vaihtoehtomedian kasvu ovat johtaneet ns. totuuden jälkeisen hallinnon syntyyn, minkä nähdään uhkaavan demokraattista julkista tilaa, professori Prozorov toteaa.

Prozorov käsittelee luennossaan totuuden ja demokratian suhdetta pohtiakseen onko totuuden jälkeinen politiikka niin uusi tai vaarallinen ilmiö kuin se usein esitetään. Hän osoittaa, että vakiintuneiden totuuksien kyseenalaistaminen on ollut keskeistä demokratioille antiikin ajoista lähtien. Mikään demokratia ei ole koskaan perustunut absoluuttiselle totuudelle. Kuitenkaan totuuksien epätäydellisyys ei tarkoita kaikkien mielipiteiden samanarvoisuutta.

-Totuuksien pätemättömyys todistaa, että totuudella on merkitys, sillä se vaikuttaa tapaan, jolla toimimme poliittisessa elämässä, Prozorov tiivistää.

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on ottanut valtio-opin professorin tehtävään YTT, dosentti Sergei Prozorovin 1.8.2018 alkaen. Tehtävä sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. Sergei Prozorov on opiskellut Petroskoin valtionyliopistossa ja Tampereen yliopistossa. Hän on väitellyt tohtoriksi Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteistä vuonna 2004, erityisalanaan kansainvälinen politiikka. Prozorov nimitettiin Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan dosentiksi vuonna 2010. Prozorov toimi yliopistonlehtorina kansainvälisen politiikan oppiaineessa Helsingin yliopistossa vuodesta 2012. Hän on toiminut tutkijana myös Suomen Akatemiassa sekä the Helsinki Collegium for Advanced Studies -tutkijakollegiumissa.

Laskentatoimen professori Liisa Kurunmäki: Terveydenhuollon reformit ja laskentatoimen tutkimus

Liisa Kurunmäki keskittyy luennossaan laskentatoimen rooliin terveydenhuollon viimeaikaisissa uudistushankkeissa. Esitelmässään Kurunmäki esittelee omia tutkimuksiaan näihin reformeihin liittyen.

Kurunmäki on tehnyt suurimman osan työurastaan Isossa-Britanniassa. Hänen tutkimuksensa on siten kohdistunut sekä suomalaisen että brittiläisen terveydenhuollon reformeihin. Kyseisten maiden terveydenhuoltojärjestelmät ovat monelta osin hyvin samankaltaisia.

- Myös keskeiset terveydenhuollon uudistukset sekä Suomessa että Britanniassa ovat pohjautuneet hyvin samankaltaisiin ideologioihin, Kurunmäki valottaa.

Kurunmäen tutkimustyö on pääosin koskenut reformeja, joilla julkisen sektorin toimintaa terveydenhuoltosektorilla ja sen ulkopuolella on pyritty kehittämään tuomalla julkiselle sektorille yksityisen sektorin toimintamalleja ja johtamisen työkaluja. Laskentatoimi on ollut keskeisessä roolissa kyseisissä reformeissa, sillä laskentatoimen on nähty tarjoavan konkreettisia työkaluja kyseisten ideologioiden täytäntöönpanoon.

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on ottanut KTT, dosentti Liisa Kurunmäen laskentatoimen professoriksi 1.9.2018 alkaen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun. Liisa Kurunmäki syntyi Mikkelissä vuonna 1965 ja kirjoitti ylioppilaaksi Mikkelin Lyseon lukiosta vuonna 1984. Hän valmistui Jyväskylän yliopistosta maisteriksi vuonna 1989, lisensiaatiksi vuonna 1994 ja tohtoriksi vuonna 2000. Vuosina 1994-95 hän vieraili London School of Economics and Political Sciencessa ja vuosina 1996-97 Economic and Social Research Institutessa Dublinissa. Vuonna 1997 Kurunmäki nimitettiin laskentatoimen lehtoriksi Edinburghin yliopistoon, missä hän työskenteli vuoteen 1999. Hän siirtyi joulukuussa 1999 London School of Economics and Political Scienceen laskentatoimen lehtoriksi. Vuosina 2006-13 Kurunmäki toimi LSEssa Readerina ja vuodesta 2013 alkaen Associate Professorina. Kurunmäki nimettiin Jyväskylän yliopiston dosentiksi vuonna 2011.

Viestinnän johtamisen professori Chiara Valentini: Quo Vadis? Digital Communication, Stakeholders and Organizations

- Tällä hetkellä suuri osa päivittäisestä viestinnästä on teknologiavälitteistä. Jopa tilanteissa, joissa voisimme puhua kasvokkain, olemme mieluummin yhteydessä ystäviin ja työtovereihin älypuhelimien tai muun digitaalisen tekniikan avulla. Turvaudumme yhä enemmän tekniikkaan viestiessämme muiden kanssa, ja sillä on merkittäviä seuraamuksia ihmisten välisille suhteille, professori Valentini kuvailee.

Digitaalisesta viestinnästä – digitaalisessa ympäristössä, yleensä tietoverkossa, tapahtuvasta välillisestä viestinnästä – on tullut tapa puhua, kuunnella ja olla vuorovaikutuksessa muiden sosiaalisten toimijoiden kanssa. Tämä koskee myös organisaatioita ja mitä tahansa järjestäytyneitä ryhmiä. On jo lähes mahdoton ajatus, ettei organisaatio olisi jollakin tapaa digitaalisesti läsnä. Valentinin mukaan digitaalisessa maailmassa viestintä, vuorovaikutus sekä tuotteiden ja palveluiden mainostaminen ja myös myyminen ovat organisaatioiden ja ryhmien uusia mantroja.

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on ottanut viestinnän johtamisen professorin tehtävään Ph.D Chiara Valentinin 1.9.2018 alkaen. Tehtävä sijoittuu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun. Chiara Valentini (s. 1979 Venetsiassa) sai koulutuksensa Italiassa, Kanadassa ja Suomessa. Tohtoriksi hän väitteli Jyväskylän yliopistosta vuonna 2008, pääaineenaan yhteisöviestintä. Valentini toimi viestinnän johtamisen apulaisprofessorina Aarhusin yliopistossa Tanskassa. Aiemmin hän on työskennellyt media-analyytikkona Sveitsissä ja konsultoinut yrityksiä ja yhteisöjä useissa maissa.

Lisätietoja:

Professori Sergei Prozorov, puh. 040 5726370, sergei.prozorov@jyu.fi

Professori Liisa Kurunmäki, puh. 040 182 8132, liisa.p.kurunmaki@jyu.fi

Professori Chiara Valentini, chiara.valentini@jyu.fi

Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, puh. 040 805 4403, tiedotus@jyu.fi