Tutkimusuutiset

Uusi teos luo katsauksen matematiikan opetukseen ja oppimiseen

Vaikka suomalaisten peruskoululaisten matematiikan taidot ovat edelleen kansainvälisessä vertailussa hyvällä mallilla, on osaamisessa tapahtunut myös huolestuttavia muutoksia. Viime vuosina matematiikan osaaminen ja sen opiskeluun liittyvät asenteet ovat heikentyneet. Uusi kirja tarkastelee matematiikan opetusta ja oppimista useista näkökulmista ja tarjoaa laajan kokonaiskuvan näihin vaikuttavista tekijöistä.

Matematiikan opetuksesta on viime aikoina nostettu esille useita yksittäisiä järjestelyihin tai oppimisen ongelmiin liittyviä näkökulmia. Kiihkeälle keskustelulle on ollut tyypillistä voimakkaat kannanotot puolesta tai vastaan – yhdestä asiasta kerrallaan. Matematiikan opettamista ja oppimista täytyy kuitenkin tarkastella useasta tulokulmasta samanaikaisesti, jotta voidaan nähdä, mitkä tekijät vaikuttavat oppimiseen ja opetuksen yhdessä tai erikseen.

Niilo Mäki Instituutin uusi julkaisu Matematiikan opetus ja oppiminen antaa mahdollisuuden aiheen monipuoliseen tarkasteluun. Teoksen julkaisu sijoittuu tärkeään nivelkohtaan, sillä peruskouluissa ja lukioissa on otettu käyttöön uudistuneita opetussuunnitelmia. Tämän lisäksi julkisessa keskustelussa ollaan huolissaan digitaalisuuden roolista matematiikan opetuksessa, oppimisvaikeuksien yleistymisestä sekä matematiikan opiskeluun liittyvien asenteiden muuttumisesta negatiivisiksi. Juuri ilmestyneessä kirjassa matemaattisen ajattelun kehittämistä pohditaan eri näkökulmista 42 asiantuntijan voimin. Kirja on suunnattu niin alan opettajille ja opiskelijoille kuin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kirja: Matematiikan opetus ja oppiminen, 474 sivua. Kirjan ovat toimittaneet Jorma Joutsenlahti, Harry Silfverberg ja Pekka Räsänen. Kirjan kirjoittajina on 42 suomalaista asiantuntijaa eri instituuteista, mukaan lukien Jyväskylän yliopistosta. Kaikki kirjan luvut ovat kahden asiantuntijan vertaisarvioimia. Kirjan voi ostaa osoitteesta https://bit.ly/2BSdwju.

Lisätietoja:

Jorma Joutsenlahti, (FT, dosentti) matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta, jorma.joutsenlahti@staff.uta.fi

Harry Silfverberg, (FT, dosentti) matemaattisten aineiden didaktiikan professori Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos harry.silfverberg@utu.fi

Lehdistökappaleiden tilaus, teemu.hytonen@nmi.fi