Yliopiston uutiset

Vaihtoehtoja ihmedieeteille – JYU tarjoaa asiantuntijoita elämäntapamuutoksiin

Uuden vuoden alkaessa mediassa on tapana kirjoittaa ihmedieettien ja tehoharjoittelun ohjeista kannustamaan ihmisiä pudottamaan painoa tai muuten vaan aloittamaan ”parempaa elämää”. Jyväskylän yliopisto haluaa tarjota elämäntapamuutoksia koskeviin artikkeleihin asiantuntevaa ja tieteellistä osaamista eri näkökulmista.

Psykologian professori Raimo Lappalainen (0504432349, tavoitettavissa: 27.–28.12. ja 2.1. alk.) on tutkinut mm. käyttäytymistottumusten muuttamista. Professori Lappalainen voi vastata kysymyksiin esimerkiksi syömiskäyttäytymisen psykologisista tekijöistä ja eri terapioiden käytöstä osana painonhallintaa.

Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori Hannele Harjunen  (0407004033, hannele.s.harjunen@jyu.fi, tavoitettavissa: 27.–28.12. ja 2.1. alk.) on yhteiskunnallisen lihavuustutkimuksen ja sukupuolitettujen ruumisnormien asiantuntija. On tutkinut lihavuuden sukupuolittuneita kokemuksia, lihavuuden stigmaa, siihen liittyvää syrjintää, vartaloihanteita, uusliberaalin tehokkuuskulttuurin ruumiillisia vaikutuksia, lihavien ihmisten liikuntaharrastuksien esteitä sekä kehopositiivisuutta.

Tutkijatohtori Enni Hietavala (0408054733, enni.hietavala@jyu.fi, tavoitettavissa: sähköpostilla 27.12. alk., puhelimitse 3.1. alk.) on ravitsemuksen ja liikuntafysiologian asiantuntija. Liikuntatieteellisen tiedekunnan väitöskirjassaan hän tutki ravinnon ja happo-emästasapainon merkitystä liikunnassa ja terveydessä. Hietavala pystyy vastaamaan kysymyksiin ruokavalion merkityksestä painonhallintaan ja terveyteen.

Liikunnalla on tärkeä merkitys myös ikääntyneiden ihmisten elämässä. Liikunnallisella ja aktiivisella elämäntavalla on monia positiivisia yhteyksiä ikääntyneiden ihmisten elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Gerontologian professori Taina Rantasella (0408053590, taina.rantanen@jyu.fi, tavoitettavissa: 27.–28.12. ja 2.1. alk.) on vahva asiantuntemus liikunnan ja aktiivisen elämänotteen merkityksestä iäkkäille ihmisille.

Voimaharjoittelu on erittäin tärkeää keski-ikäisille ja vanhemmille ihmisille parantamaan toimintakykyä ja kehonkoostumusta. Yliopistontutkija Simon Walker (0408054906, simon.walker@jyu.fi, tavoitettavissa: 27.–28.12. ja 2.1. alk.) pystyy kertomaan voimaharjoittelun merkityksestä, ohjeistamaan miten harjoittelu kannattaa aloittaa ja kertomaan miten saavuttaa tavoitetullut kehonkoostumuksen muutokset.

Liikunta lapsuudessa ja nuoruudessa vaikuttaa ihmisen elämään koko elinkaaren ajan. Tutkijatohtori Eero Haapala (0408054210, eero.a.haapala@jyu.fi, tavoitettavissa: 27.–28.12.2018 ja 2.–3.1.2019) liikuntatieteellisestä vastaa kysymyksiin liikunnan vaikutuksista ja merkityksistä lasten ja nuorten hyvinvointiin, terveyteen ja oppimiseen.

Tutkijatohtori Arto Laukkanen (0408053611, arto.i.laukkanen@jyu.fi, tavoitettavissa: 27.–28.12. ja 2.1. alk.) tutki väitöskirjassaan, miten perheitä kannattaa kannustaa lisäämään lasten liikuntaa ja millaisia vaikutuksia liikunnalla on lasten motorisiin taitoihin. Laukkanen voi antaa vinkkejä, miten perheiden kannattaa lähteä yhdessä liikkumaan ja liikunnan merkityksistä lapselle. 

Kauppakorkeakoulun yliopistonopettaja Jaana Karin (0406712424, jaana.t.kari@jyu.fi, tavoitettavissa 2.1.2019 alk.) tutkimus on keskittynyt liikunnan, koulutustason ja työurien yhteyksiin. Väitöskirjassaan Kari totesi lapsuuden liikunnalla olevan yhteys koulutus- ja työurilla menestymiseen.

Informaatioteknologian tutkijatohtori Tuomas Karin (0408255708, tuomas.t.kari@jyu.fi, tavoitettavissa: 2.1.2019 alk.) tutkimus keskittyy informaatioteknologian käyttöön liikunnassa, terveydessä ja hyvinvoinnissa. Kari on asiantuntija pelien ja muun teknologian käyttämisessä liikunnan motivoinnissa ja pystyy kommentoimaan eSport-pelaamista.

Akatemiatutkija Juha Hulmi (juha.hulmi@jyu.fi) liikuntatieteellisestä tiedekunnasta on voimaharjoittelun ja lihasten fysiologian asiantuntija. Hulmi tuo esiin tutkittua tietoa omassa Lihastohtori-blogissaan ja on myös kirjoittanut voimaharjoittelusta ja sitä tukevasta ravitsemuksesta kaksi kirjaa.