01

Ikääntyneiden terveyttä edistävään teknologiaan kannattaa investoida

Ikääntyneiden terveyden edistämisellä on huomattavia taloudellisia vaikutuksia, sillä jo pienillä muutoksilla fyysisessä tai sosiaalisessa aktiivisuudessa on merkitystä terveyden ja toimintakyvyn säilymiselle.  Uusien toimintatapojen ja teknologian kehittämisessä katsetta kannattaakin suunnata sairauksien hoidosta terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Ihmisten Luhanka – uusi historiateos Luhangan kunnasta

Luhangan kunta on julkaissut joulukuussa 2018 uuden kuntahistorian nimeltään Ihmisten Luhanka. Teos on laadittu Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella tilaustutkimuksena vuosien 2017-2018 aikana ja historiantutkijoiden rinnalla suuri määrä luhankalaisia on kirjoittanut teokseen artikkeleita.

AI Health days -seminaari
15.01.2019 – 14.00 16.01.2019 – 15.45

Tervetuloa seminaariin tekoälystä ja terveydenhuollosta. Seminaari pidetään 15.–16. tammikuuta 2019. Seminaari järjestetään Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksessa (Mattilanniemi 2, Jyväskylä) Lea Pulkkisen salissa (4. kerros, B-siipi).

Muistot vahvistavat musiikin tuottamia myönteisiä tunnekokemuksia

Musiikin tiedetään herättävän tunteita useiden eri mekanismien kautta. Uusi tutkimus valottaa, kuinka muistoilla on merkittävä vaikutus musiikin ja kuvien herättämissä mielihyvän tunteissa. Tuloksia voidaan soveltaa esimerkiksi hyödynnettäessä musiikkia osana kuntoutusta ja hyvinvointia.

Tukea gradun tekemiseen gradutyöpajoista

Kielikeskuksen gradupajoista saat tehokasta tukea gradun työstämiseen. Keväällä 2019 opetustarjonnassa ovat kaikki neljä gradupajaa sekä uusi tieteellisen viittaamisen moduuli. Valitse tarpeisiisi sopiva paja ja ilmoittaudu mukaan Korpissa. Tervetuloa mukaan!

Osallistu kandi- tai gradutyötä tukevalle kirjoituskurssille

Jos kaipaat lisää tukea tai varmuutta tutkielmasi kirjoittamiseen, kielikeskuksen kurssilla XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet on sitä tarjolla. Tiistaina 29.1. klo 10.15 alkavalla kurssilla on vielä hyvin tilaa. Kurssi toteutuu, jos mukaan saadaan vähintään 14 opiskelijaa.

Taide on vapaa -näyttely
06.02.2019 – 12.00 09.03.2019 – 17.00

Yliopiston henkilökunnan taideteoksista koostuva näyttely Soihdussa 6.2.2019 - 9.3.2019

Seminaari: automaatio ja robotiikka
23.01.2019 klo 12.0016.00

Tervetuloa IBM:n ja Jyväskylän yliopiston vuoden ensimmäiseen tapahtumaan 23.1.2019 klo 12-16! Tällä kertaa paneudutaan iltapäiväksi automaation ja robotiikan maailmoihin.

Digipedagogiikkaa, virtuaalitodellisuutta – ja ihan oikeaa elämää

Keväällä 2018 käynnistynyt OpenDigi on OKM:n rahoittama opettajankoulutuksen kehittämishanke, jossa opettajat ja opiskelijat opettavat ja oppivat yhdessä tekemällä. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos on yksi valtakunnallisen hankkeen toteuttajista. Jyväskylässä hankkeessa keskitytään erityisesti yhteisölliseen oppimiseen ja digipedagogisen osaamisen ja oppimisen kehittämiseen perusopetuksessa.