Väitös

22.2.2019 Kollegat vaikuttavat liikunnan opettajankouluttajien urasuunnitelmiin (McEvoy)

Aika:

22.2.2019 12:00 — 15:00


Sijainti: Seminaarinmaki , Seminarium, S212
Kollegat voivat vaikuttaa liikunnan opettajankouluttajien päätöksiin paitsi uransa suhteen, myös heidän ammatilliseen kehitykseensä. Opettajankouluttajat kokevat monia tunteita liittyen tutkijan rooliin osana heidän ammattiaan. Tutkimuksen tekemiseen liittyvät motiivit vaikuttavat usein siihen, minkälaisena opettajankouluttajat kokevat tutkimustyön.

Eileen McEvoy Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta tutki väitöskirjassaan 14 liikunnanopettajakouluttajan ammatillisia uria ja tutkimustoimintaa seitsemässä eri maassa. McEvoyn mukaan monissa tapauksissa kollegat vaikuttivat opettajakouluttajan uran aloittamiseen sekä uran muutoksiin. Usein jo olemassa olevat työsuhteet kouluttajina toimivien kanssa helpottivat siirtoa opettajakouluttajaksi

- Useat haastateltavat mainitsivat uran kohokohtina niiden ihmisten tapaamiset, jotka myöhemmin tarjosivat tukea ja mentorointia, McEvoy sanoo.

Tutkimuksen tekemiseen liittyy erilaisia tunteita

Toinen merkittävistä löydöksistä McEvoyn väitöskirjassa liittyy tunteisiin, joita tutkittavilla oli tutkimuksen tekemiseen liittyen.

- Tutkimuksen motiiveilla ja laadulla oli usein merkitystä kokemukseen tutkimuksen tekemisestä. Tutkimuksen tekeminen aiheutti turhautumista ja stressiä silloin, kun tutkimuksen kannustimena olivat ulkoiset tekijät, kuten työn vaatimukset tai toive ylennyksestä, McEvoy sanoo.

Tutkimuksen tekeminen koettiin myönteisenä tilanteessa, jossa tutkimuksen tekeminen perustui henkilökohtaisiin tai altruistisiin motiiveihin, kuten haluun parantaa opetusta tai haluun oppia uutta

Tarvitaan avointa ja kriittistä keskustelua

Tulokset osoittavat, että tarvitaan avointa ja rakentavaa keskustelua opettajankouluttajien ammatillisen kehittymisen tarpeista, joita huomioimalla voidaan edistää opettajakouluttajien ammatillista yhteenkuuluvuutta ja osallistaa heitä merkitykselliseen ja arvokkaaseen tieteelliseen toimintaan.

- Opettajankouluttajilla on erilaisia motiiveja, rooleja, sisältöjä ja prioriteetteja sekä eritasoisia autonomian kokemuksia, jotka tulisi ottaa keskusteluissa huomioon, McEvoy sanoo.

LitM Eileen McEvoyn liikuntapedagogiikan väitöskirjan "Professional Journeys and Research Lives of Physical Education Teacher Educators" tarkastustilaisuus on perjantaina 22.2. klo 12.00 luentosalissa S212. Vastaväittäjänä on professori Mary O'Sullivan (University of Limerick, Irlanti) ja kustoksena toimii professori Pilvikki Heikinaro-Johansson (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Lisätietoja:

Eileen McEvoy, epmcevoy@gmail.com (englanniksi)

Eileen McEvoy valmistui Jyväskylän yliopistosta liikuntatieteiden maisteriksi vuonna 2006. Hän työskentelee tällä hetkellä Policy and Projects Managerina National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education -organisaatiossa Irlannissa.

Julkaisutiedot:

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 54, Jyväskylä 2019, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7673-6 (PDF). Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62563 (PDF).

Lisätietoja

Eileen McEvoy

LitM

epmcevoy@gmail.com