Väitös

22.2.2019 M.Sc. Oleg Kit (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, fysiikka)

Aika:

22.2.2019 12:00 — 15:00


Sijainti: Ylistonrinne , FYS1
Tiedote: 22.2.2019 Hiilinanoputkia voidaan valmistaa grafeenia kiertämällä (Kit)
Grafeeni on materiaali, joka muodostuu tasoon asettuneista hiiliatomeista. Sen sisarmateriaaleja ovat hiilinanoputket, joita käytetään vahvistavana aineena kestävyyttä vaativissa tuotteissa kuten tuulivoimaloiden osissa, avaruuskomponenteissa, maaleissa ja urheiluvälineissä. Jyväskylän yliopiston tuoreen fysiikan ja nanotieteiden väitöstutkimuksen mukaan hiilinanoputkia voidaan valmistaan uudella tavoin nauhamaista grafeenia kiertämällä.

Nanomittakaavassa vääntyneen grafeenin ominaisuuksia on vaikea tutkia teoreettisesti ja kokeellisesti. Väitöskirjassaan Oleg Kit hyödynsi teoreettisen fysiikan tuntemaa symmetriaa, jota havaitaan myös luonnossa.

Tutkimuskohteena oli grafeenin taipumus vääntyä, taipua ja kiertyä. Tutkimus loi uusia menetelmiä, joilla näitä ominaisuuksia voidaan tutkia aiempaa monipuolisemmin. Menetelmistä on etua, kun tutkitaan miljoonia atomeja sisältäviä nanorakenteita, jotka ovat epäsymmetrisiä tai kiertyneitä.  

Tutkimuksessa grafeenin ominaisuuksista saatiin tietoa ottamalla tietokonesimulaatioon mukaan vain muutamia atomeja. Tutkimus hyödynsi kvanttimekaniikan lakeja, joiden avulla saatiin tietoa myös grafeenin elektronirakenteen muutoksista. Tämä mahdollisti simulaatiot, jotka ennustivat hiilinanoputkien valmistamista grafeenista kiertämällä.

M.Sc. Oleg Kitin fysiikan väitöskirjan "Nanostructure distortions simulated effectively: the technique and its nanocarbon applications" tarkastustilaisuus on 22. helmikuuta kello 12-15, Ylistönrinne, FYS1.

Vastaväittäjänä professori Antti Karttunen (Aalto-yliopisto) ja kustoksena dosentti Pekka Koskinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Tutkimus on julkaistu Jyväskylän yliopiston JYU Dissertations -sarjassa, nro 59.

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7684-2 ISBN 978-951-39-7684-2 (PDF)  URN:ISBN:978-951-39-7684-2 ISSN 2489-9003

Lisätietoja:

M.Sc Oleg Kit, oleg.o.kit@student.jyu.fi

Tiedottaja Tanja Heikkinen, tanja.s.heikkinen@jyu.fi, puh. 0505818351

Lisätietoja

Oleg Kit

M.Sc

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, fysiikan laitos

oleg.o.kit@student.jyu.fi