Tutkimusuutiset

Digipedagogiikkaa, virtuaalitodellisuutta – ja ihan oikeaa elämää

Keväällä 2018 käynnistynyt OpenDigi on OKM:n rahoittama opettajankoulutuksen kehittämishanke, jossa opettajat ja opiskelijat opettavat ja oppivat yhdessä tekemällä. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos on yksi valtakunnallisen hankkeen toteuttajista. Jyväskylässä hankkeessa keskitytään erityisesti yhteisölliseen oppimiseen ja digipedagogisen osaamisen ja oppimisen kehittämiseen perusopetuksessa.

Keski-Suomessa OpenDigi –hankkeessa perusopetuksen opettajat, opettajaopiskelijat ja opettajankouluttajat suunnittelevat sekä toteuttavat digitaalisuutta hyödyntäviä opetuskokeiluja. Jyväskylässä, Konnevedellä ja Saarijärvellä tehtävissä kokeiluissa hyödynnetään mukana olevien asiantuntijoiden tietoja ja taitoja. Tarkoituksena on myös tukea kaikkien osallistujien digipedagogisen osaamisen kehittymistä, sekä mallintaa käytännössä digitaalisuutta hyödyntävän oppimisen toteuttamista kouluissa. Opetuskokeilut ovat muotoutuneet vastaamaan mukana olevien opettajien ja opiskelijoiden tarpeita.

– Tutkimusten mukaan suomalaiskoulujen välillä, ja jopa niiden sisällä, on paikoin suuria eroja digitaalisten välineiden ja niiden oppimista tukevan käytön suhteen. Digitaalisten työvälineiden käytöllä on tutkitusti paljon hyötyjä, kuten esimerkiksi yhteisöllisen tiedon rakentaminen. OpenDigi-toiminnassa pyritäänkin tehostamaan kouluissa jo olevan digitaalisen välineistön käyttöä, kertoo hankkeen koordinaattori, projektitutkija Mari Kyllönen.

Opetuskokeiluiden yhteissuunnittelu aloitettiin syksyllä ja niitä toteutetaan 14.1–6.2.2019 välisenä aikana. Kokeilujen kesto on oppilaan näkökulmasta 1–2 päivää aiheiden ja käytettävien teknologioiden vaihdellessa digikamerasta ja tekstinkäsittelystä virtuaalilaseihin. Oppiainerajoja ylittävät kokeilut tutustuttavat oppilaat mm. pilvipalveluiden hyödyntämiseen yhteisöllisessä kirjoittamisessa, videon käyttöön opetuksen tukena sekä lisätyn todellisuuden (AR) hyötyihin kieltenopetuksessa.

Ensimmäisenä kokeiluista käynnistyi Konneveden Hytölän koulussa kaksipäiväinen projekti, jossa syvennyttiin 1.–4.-luokkien kanssa ilmastonmuutokseen, kestävään kehitykseen ja näihin liittyvään omaan toimijuuteen. Kokeilussa hyödynnettiin Minecraft-peliä ja sen virtuaalitodellisuuden sovellusta Vivecraftia.

– Oppiminen on parhaimmillaan elämyksellinen ja luova yhteisöllinen prosessi, jonka aikana niin oppilaat kuin opettajatkin ovat aktiivisia oppijoita rakentaen yhteistä ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta. Minecraft-peliympäristöllä ja sen VR-versiolla Vivecraftilla on mahdollista tukea ja toteuttaa yhteisöllistä, luovaa oppimista virtuaalimaailmassa tai kokeilla erilaisia malleja ongelmanratkaisussa. Tätä opettajat ja opiskelijat lähtevät nyt rohkeasti tavoittelemaan kokeilussaan, kertoo Kyllönen.

OpenDigi –hanke jatkuu lukuvuoden 2019–2020.

Lisätietoja: Mari Kyllönen, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos (mari.j.kyllonen@jyu.fi, 040 8053 526); Päivi Häkkinen, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (paivi.hakkinen@jyu.fi, 040 5843 325); Mikko Vesisenaho, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos (mikko.vesisenaho@jyu.fi, 0400 247 686); Virpi Janhunen, Hytölän koulu, Konnevesi (virpi.janhunen@konnevesi.fi, 040 500 7467)

www.jyu.fi/opendigi

www.opendigi.fi