03.01.2019
Tutkimusuutiset

Ihmisten Luhanka – uusi historiateos Luhangan kunnasta

Luhangan kunta on julkaissut joulukuussa 2018 uuden kuntahistorian nimeltään Ihmisten Luhanka. Teos on laadittu Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella tilaustutkimuksena vuosien 2017-2018 aikana ja historiantutkijoiden rinnalla suuri määrä luhankalaisia on kirjoittanut teokseen artikkeleita.

Ihmisten Luhanka kertoo luhankalaisten ihmisten ja yhteisöjen tarinan kunnan perustamisesta aina meidän päiviimme saakka. Teoksessa tarkastellaan monipuolisesti asukasluvultaan tällä hetkellä Manner-Suomen pienimmän kunnan historiaa ja sen pääosanesittäjiä luhankalaisia pääpainon ollessa kunnalliselämän historiassa. Teoksen toimittajana on työskennellyt yliopistotutkija Heikki Roiko-Jokela. Yhdessä professori Jari Ojalan kanssa Roiko-Jokela on laatinut johdannon, jossa pitkällä aikavälillä tarkastellaan muun muassa alueen väestökehitystä, yhteiskunta- ja elinkeinorakenteita ja liikenneoloja.

Teoksen pääteksti on tutkijatohtori Pasi Saarimäen kirjoittama kunnalliselämän historia, jossa arvioidaan useampiin poikkileikkausvuosiin jaoteltuna Luhangan kunnan ja sen kunnallisen elämän kehittymistä osana lainsäädännön muutoksia ja suomalaisen yhteiskunnan modernisoitumista 1860-luvulta aina 1990-luvulle saakka.

- Varhaisemmassa vaiheessa kaikki veroja maksavat kuntalaiset saattoivat osallistua kuntakokouksiin kunnallisista asioista päättämään. Kunnalliselämän suuri murros tapahtui noin sata vuotta sitten, kun vastaitsenäistyneessä Suomessa kuntalaiset saattoivat ensimmäistä kertaa äänestää vaaleissa omia edustajiaan valtuustoon. Tämä kunnallisen demokratian muoto on käytössä vielä tänäkin päivänä Suomen kunnissa, Saarimäki muistuttaa.

Teos päättyy kesällä 2018 eläköityneen kunnanjohtaja Reijo Urtin katsaukseen Luhangan kunnasta ja kuntalaisista 2000-luvun puolella.

Teoksen mittaan luhankalaisten teokseen kirjoittamat yksittäiset miniartikkelit – yhteensä 22 kappaletta – kertovat niin alueen asukkaista, yhteisöistä kuin erilaisista elinkeinoista. Ne lisäävät kirjaan kokemushistoriallisen ulottuvuuden. Hankkeen historiatoimikunnan luhankalaisjäsenet ovat valinneet teokseen runsaan ja lisäinformaatiota tuovan kuvituksen. Erilliset henkilö- ja paikkahakemistot parantavat teoksen hyödynnettävyyttä niin nykyisten kuin entisten luhankalaisten avatessa kirjan kannet.

Yhteistyöllään Luhangan kunnan kanssa historian ja etnologian laitos jatkaa 1960-luvulla alkanutta tutkimusperinnettään Keski-Suomen kuntien historioiden laatimisessa. Ihmisten Luhanka täydentää, vertailee ja tuottaa paljon uutta tietoa suhteessa Keijo K. Kulhan toimittamaan Luhangan Kirjaan (1965/1982).

Teoksen tiedot:
Pasi Saarimäki 2018: Ihmisten Luhanka. Luhangan kunta, Luhanka. ISBN 978-952-94-1279-2, 263 sivua.

Lisätietoa:
FT Pasi Saarimäki, pasi.saarimaki@jyu.fi, 0408054490, Historian ja etnologian laitos, JYU

Teosta voi tiedustella Luhangan kunnasta ja Luhangan kirjastoista.