Tutkimusuutiset

Muistot vahvistavat musiikin tuottamia myönteisiä tunnekokemuksia

Musiikin tiedetään herättävän tunteita useiden eri mekanismien kautta. Uusi tutkimus valottaa, kuinka muistoilla on merkittävä vaikutus musiikin ja kuvien herättämissä mielihyvän tunteissa. Tuloksia voidaan soveltaa esimerkiksi hyödynnettäessä musiikkia osana kuntoutusta ja hyvinvointia.

Meillä kaikilla on kokemuksia liikutuksen tunteesta, joka valtaa mielen meille tärkeisiin muistoihin liittyvien kuvien katselusta tai musiikin kuuntelusta. Uudessa Jyväskylän yliopiston ja Durham Universityn tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka muistot vaikuttavat musiikin ja kuvien herättämiin tunteisiin.

Tutkimukseen osallistuneet vapaaehtoiset toivat mukanaan musiikkia ja kuvia, joista osa liittyi positiivisia tai negatiivisia tunteita herättäviin muistoihin ja osa aiheutti heissä muistoihin liittymättömän positiivisen tai negatiivisen reaktion. Musiikin ja kuvien herättämiä tunteita selvitettiin osallistujien sanallisia kuvauksia tarkastelemalla. Aivosähkökäyrää mitattiin samanaikaisesti tunteiden syntymekanismien erottamiseksi. Musiikin ja kuvien avulla saadut tulokset olivat pääpiirteittäin samankaltaisia.

Tutkimuksessa todistettiin muistoihin kiinnittyneen musiikin ja kuvien olevat yhteydessä vahvoihin tunnereaktioihin. Tulokset olivat erityisen selkeitä sosiaalisten ja positiivisten tunteiden, kuten hellyyden ja ilon yhteydessä.

Muistojen kautta aikaansaadun positiivisen mielialan vaikutuksia on tutkimuksen mukaan mahdollista hyödyntää esimerkiksi tunnehäiriöiden ja dementian hoidossa.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Tutkija Johanna Maksimainen, Jyväskylän yliopisto, johanna.maksimainen@jyu.fi

Maksimainen, J., Wikgren, J., Eerola, T., & Saarikallio, S. (2018). The Effect of Memory in Inducing Pleasant Emotions with Musical and Pictorial Stimuli. Scientific Reports, 8, 17638. doi:10.1038/s41598-018-35899-y

Tutkimus on luettavissa Open Access –julkaisuna: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60618