22.01.2019
Yliopiston uutiset

Nuori on sosiaalisessa mediassa sekä vaikuttaja että vaikuttamisen kohde

#Agentit-hanke paljastaa sosiaalisen median uhat ja mahdollisuudet nuorten elämässä.

Instagram, WhatsApp ja muut sovellukset ovat monelle nuorelle erottamaton osa elämää. Viime päivinä esillä ovat olleet erityisesti sosiaalisen median mahdollistamat negatiiviset ilmiöt. Mutta sosiaalinen media voi myös vahvistaa nuoren toimijuutta ja hyvinvointia.

WilskaTerhi-Anna_netti.jpg

Nuoret kykenevät sosiaalisen median avulla laajaan yhteisölliseen, yhteiskunnalliseen ja myös taloudelliseen vaikuttamiseen. Esimerkiksi Youtube-tähdet ovat monille yrityksille ja brändeille tärkeä markkinointikanava.

– Sosiaalisen median osallisuus rakentaa parhaimmillaan positiivisesti nuorten identiteettiä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, sosiologian professori Terhi-Anna Wilska sanoo.

Sosiaalinen media tekeekin nuorille mahdolliseksi monenlaisia aktiivisen toimijuuden muotoja. Tällaisia ovat esimerkiksi yhteiskunnallisiin kampanjoihin osallistuminen, videoiden julkaiseminen, blogien kirjoittaminen, sosiaalisen median ryhmien keskusteluihin osallistuminen sekä kiinnostuslähtöinen oppiminen.

Toisaalta sosiaalisessa mediassa ja sen käytössä on pimeä puolensa. Nuoret ovat yhä aggressiivisemman markkinointiviestinnän kohteena ja he altistuvat vahingollisille internet-sisällöille, jotka on suunniteltu tekemään käyttäjänsä riippuvaiseksi.

Lisäksi monet lapset ja nuoret kohtaavat sosiaalisessa mediassa kiusaamista ja häirintää. He joutuvat jopa rikosten, kuten seksuaalisen hyväksikäytön, kohteiksi.

Vilma-Luoma-aho_netti.jpg

– Nuoret ovat hyvin alttiita suoran informaatiovaikuttamisen ja propagandan eri muodoille. Siksi tarvitsemmekin lisää tietoa ja nykyistä laajempaa ymmärrystä nuorten toiminnasta ja toimijuudesta sosiaalisessa mediassa, viestinnän johtamisen professori Vilma Luoma-aho painottaa.

Työkaluja nuorten sosiaalisen median taitojen vahvistamiseksi

Tammikuun alussa käynnistyneessä monitieteisessä hankkeessa #Agentit – Nuorten toimijuus sosiaalisessa mediassa tutkitaan sosiaalisen median uhkia ja mahdollisuuksia nuorten elämässä.

Suomen Akatemian rahoittama hanke lähestyy aihetta sosiologian, psykologian, viestinnän johtamisen ja sotatieteiden näkökulmista. #Agentit-hanke kuuluu Suomen Akatemian Media ja yhteiskunta -ohjelmaan.

Tutkimuskonsortioon kuuluvat Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto ja Maanpuolustuskorkeakoulu. Tutkimushanke kestää neljä vuotta.

– Tavoitteena on tutkia tekijöitä, jotka tukevat tai heikentävät nuorten toimijuutta, identiteetin rakentamista, hyvinvointia ja turvallisuutta sosiaalisessa mediassa, toteaa kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro Helsingin yliopistosta.

Hankkeen aikana tuotetaan konkreettisia työkaluja nuorten sosiaalisen median taitojen vahvistamiseksi. Esimerkiksi koulujen ja Puolustusvoimien kanssa kehitetään sosiaalisen median “ajokortti”- koulutustyökalu.  

– Tutkimushankkeemme pyrkii pitkällä tähtäimellä vahvistamaan paitsi nuorten toimijuutta ja hyvinvointia, myös koko yhteiskunnan hyvinvointia ja kokonaisturvallisuutta, sanoo sotatieteen professori Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Lisätietoja:

Professori Terhi-Anna Wilska (tutkimushankkeen johtaja)
Jyväskylän yliopisto, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
terhi-anna.wilska@jyu.fi
040 805 4201

Professori Vilma Luoma-aho
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
vilma.luoma-aho@jyu.fi
040 805 3098

Professori Katariina Salmela-Aro
Helsingin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta
katariina.salmela-aro@helsinki.fi
050 415 5283

Professori Aki-Mauri Huhtinen
Maanpuolustuskorkeakoulu
aki.huhtinen@mil.fi
029 9800