15.01.2019
Tutkimusuutiset

Nuorten Kompassi näyttää tietä, kun stressi käy liian kovaksi

Uusi verkko-ohjelma lievittää nuorten kokemaa stressiä ja lisää koulutyöhön liittyvää paineensietokykyä. Jyväskylän yliopistossa kehitetty ohjelma hyödytti tutkimuksen mukaan etenkin hyvin stressautuneita nuoria.

Nuorten kokema stressi on yleistynyt niin maailmalla kuin Suomessakin. Nykyään lähes 30–40 % nuorista raportoi kokevansa stressiä.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella toteutetussa tutkimushankkeessa haluttiin etsiä uudenlaisia, nuorille sopivia ja helposti saatavilla olevia keinoja stressin lievittämiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi kehitettiin verkossa ja mobiililaitteissa toimiva Nuorten KOMPASSI –ohjelma. Viisi viikkoa kestävä ohjelma pitää sisällään pelinomaisia osioita ja tehtäviä. Tehtävien tavoitteena on auttaa nuoria tiedostamaan ja hyväksymään omat mielenliikkeensä sekä löytämään itselle tärkeät asiat elämässä ja rohkeus niiden toteuttamiseen.

Tulokset osoittivat ohjelman lieventävän yhdeksäsluokkalaisten nuorten stressiä ja lisäävän koulunkäyntiin liittyvää paineensietokykyä. Ohjelmasta hyötyivät erityisesti hyvin stressaantuneet nuoret. Tutkimus osoitti myös, että ohjelma toimi hyvin riippumatta siitä kuinka hyvin nuoret menestyivät koulussa.

Tavoitteena auttaa nuoria valtakunnallisesti

Psykologista joustavuutta lisäävä Nuorten KOMPASSI pohjautuu hyväksymis- ja omistautumisterapiaan. Ohjelma kehittää myös nuoren hyvinvointitaitoja, kuten elämän merkityksen etsintää, tietoisuustaitoja sekä itsemyötätuntoa.

– Nuorten KOMPASSI toimisi luultavasti hyvin paitsi stressin, myös muunlaisten mielen pulmien lievittäjänä. Lisäksi ohjelma olisi mahdollista toteuttaa esimerkiksi osana koulujen normaalitoimintaa tai tukipalveluita, pohtii tutkija Anne Puolakanaho Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselta.

Tutkimus on osa laajempaaTIKAPUU2  – Yläkoulusta toisen asteen opintoihin –tutkimushanketta (www.jyu.fi/psychology/tikapuu) sekä Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston tuella toteutettua Nuorten KOMPASSI –tutkimushanketta. Tutkimusta on rahoittanut myös Suomen Akatemia. Tutkimuksessa seurataan noin 850 keskisuomalaista nuorta, sekä heidän vanhempiaan ja opettajiaan siirtymässä peruskoulun yhdeksänneltä luokalta toisen asteen opintoihin. Ohjelmaa on tarkoitus kehittää ja tavoitteena on saada se tulevaisuudessa nuorten käyttöön valtakunnallisesti.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Anne Puolakanaho, anne.puolakanaho@jyu.fi, puh. 040 043 5580

Puolakanaho, A., Lappalainen, R., Lappalainen, P., Muotka, J., Hirvonen, R., Eklund, K., Ahonen, T., & Kiuru, N. (2019) Reducing stress and enhancing academic buoyancy among adolescents using a brief web-based program based on acceptance and commitment therapy: A randomized control trial. Journal of Youth and Adolescence. doi: 10.1007/s10964-018-0973-8

Artikkeli on luettavissa Open Access julkaisuna osoitteessa: https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-018-0973-8