Opiskelu-uutiset

Osallistu kandi- tai gradutyötä tukevalle kirjoituskurssille

Jos kaipaat lisää tukea tai varmuutta tutkielmasi kirjoittamiseen, kielikeskuksen kurssilla XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet on sitä tarjolla. Tiistaina 29.1. klo 10.15 alkavalla kurssilla on vielä hyvin tilaa. Kurssi toteutuu, jos mukaan saadaan vähintään 14 opiskelijaa.

Tutkimusviestinnän perusteet -kurssin sisältö painottuu opiskelijan kandidaatintutkielman valmistumisen tukemiseen ja tutkimusprosessissa tarvittavien kirjoittamisen taitojen monipuoliseen kehittämiseen. Kurssi sopii opiskelijalle, joka on jo aloittanut – tai aloittamassa – suomenkielisen kandidaatintutkielman kirjoittamista. Käytännössä kurssille on mahdollista osallistua, jos kandidaatintutkielman aihe on selvillä. Kurssi ei korvaa oman aineen seminaaria vaan on sitä täydentävä kurssi, jolla tapaat eri tieteenalojen kanditekijöitä ja saat lisää tukea kirjoitusprosessiin.

Jos opiskelija on jo tehnyt kandidaatintutkielman, voi kurssilla työstää myös suomenkielistä pro gradu -tutkielmaa tai muuta sovittua tieteellistä tekstiä. Kurssi sopii myös erittäin hyvin perehdytykseksi tieteelliseen kirjoittamiseen suoraan maisterivaiheessa aloittaville suomenkielisille opiskelijoille.

Jos opiskelijan kandidaatintutkielma etenee XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet -lähiopetuskurssin aikana viimeistelyvaiheeseen, kurssin yhteydessä voi suorittaa opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen eli maturiteetin kielentarkastuksen. Lisätietoa kurssin yhteydessä suoritettavasta kypsyysnäytteestä voi lukea kielikeskuksen sivuilta.  

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen (80 prosentin läsnäolovelvollisuus kaikille yhteisissä tapaamisissa) ja pienryhmätoimintaan sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Koko kurssin ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin kurssin alkaessa. 

Jos kiinnostuit, ilmoittaudu kurssille Korpissa https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=233917.

Jos jokin mietityttää, lisätietoja voi kysyä kurssin opettajalta Reetta Niinisalolta (reetta.niinisalo@jyu.fi).