29.01.2019
Yleisöluennot

Professori Hannele Dufvan jäähyväisluento

Aika:

8.2.2019 14:00 — 16:00


Sijainti: Seminaarinmaki, S212
Professori Hannele Dufva pitää jäähyväisluentonsa ”Aika, paikka ja ihminen: Ajatuksia kielten oppimisesta” perjantaina 8.2.2019 klo 14.00 salissa S212.

Professori Hannele Dufva opiskeli Jyväskylän yliopistossa. Hänen vuonna 1992 valmistunut tutkielmansa oli Suomen ensimmäinen soveltavan kielitieteen väitöskirja.

Urallaan hän on toiminut Jyväskylän yliopistossa useissa eri soveltavan kielitieteen, fonetiikan sekä kielen oppimisen ja opettamisen tehtävissä. Vuodesta 2007 hän on toiminut kieli- ja viestintätieteiden laitoksen soveltavan kielitieteen professorina, erikoisalanaan kielen oppiminen ja opettaminen.

Julkaisuissaan hän on käsitellyt kielen oppimisen teoreettisia kysymyksiä ja soveltanut tutkimustietoa kielten opetuksen käytänteiden kehittämiseen.

Soveltavan kielitieteen tutkimus elää voimakasta murrosvaihetta. Viime vuosina on erityisesti haastettu perinteisiä käsityksiä kielestä, mutta myös kognitiontutkimus on avannut uusia ja kiinnostavia näkökulmia ihmisen kielenkäytön ja kielenoppimisen tutkimukseen.

Näitä näkökulmia, joissa korostuvat mm. kielenkäytön konkretia ja oppimisen dialogisuus, voidaan hyödyntää myös suomalaisen kielikoulutuksen kentällä.

Luennossaan ”Aika, paikka ja ihminen: Ajatuksia kielten oppimisesta” Dufva hahmottaa kielten oppimisen ajassa etenevänä polkuna, jota kulkiessaan ihminen kartuttaa omaa kielellistä repertoaariaan dialogeissa ympäristönsä kanssa.

Tilaisuus on kaikille avoin. Olet sydämellisesti tervetullut kuuntelemaan.

Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ilmoittautumaan perjantaihin 1.2. mennessä tällä lomakkeella.


Lisätietoja:

Hannele Dufva
hannele.dufva@jyu.fi
040 703 9344