08.01.2019
Yleisöluennot

Professori Mikko Mäntysaaren jäähyväisluento: Sosiaalityö ja työttömyys

Aika:

9.1.2019 12:00 — 13:00


Sijainti: Seminaarinmaki, Jyväskylän yliopiston päärakennus, sali C4
Jyväskylän yliopiston sosiaalityön professori Mikko Mäntysaari jää eläkkeelle ja pitää jäähyväisluentonsa keskiviikkona 9.1.2019 klo 12 alkaen Jyväskylän yliopiston päärakennuksessa, salissa C4 (osoite Seminaarinkatu 15).

MäntysaariMikko.jpg

Pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat erityispalveluja

Professori Mäntysaari käsittelee luennollaan työttömyyttä, joka on keskeinen yhteiskunnallinen ongelma. Vaikka työttömyys on viime aikoina ollut voimakkaassa laskussa, on erityisesti pitkäaikaistyöttömyys edelleen merkittävä ongelma. Työttömyys on merkittävä riski ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle. Tästä on olemassa erittäin selkeää näyttöä sekä kansainvälisestä että myös kotimaisesta tutkimuksesta. Erityisen haitallista työttömyys on pitkittyessään.

-Työttömien elinajanodote on alhaisempi ja itsemurhariski korkeampi kuin kansalaisilla keskimäärin. Päihdeongelmat ovat työttömillä yleisempiä kuin työssäkäyvillä. Jostakin syystä erityisesti miehet näyttävät kärsivän pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvistä riskeistä, Mäntysaari kertoo.

Työttömät tarvitset tukipalveluja

Juha Sipilän hallitus on uudistamassa työvoimapalveluita. Vuonna 2020 voimaan astuvaksi kaavailtu nk. kasvupalvelu-uudistus toisi mukaan mm. TE-keskusten lakkauttamisen ja yksityisen työnvälityksen aseman korostumisen. Samalla myös pitkäaikaistyöttömille suunnattu työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu eli nk. TYP-palvelu loppuisi. Vastaavien palvelujen järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille, mutta lakiesitys jättää järjestämistä koskevat ratkaisut maakuntien harkintaa. 

Käynnissä olevassa PROMEQ-tutkimushankkeessamme olemme tutkineet TYP-palvelujen vaikutuksia pitkäaikaistyöttömien hyvinvointiin. Tuloksemme osoittavat, että TYP-palveluiden käytöstä on pitkäaikaistyöttömille apua — eli palvelu toimii. TYP osoittautui myös kustannusvaikuttavuudeltaan kannattavaksi.

-Pitkäaikaistyöttömille suunnattuja palveluja ei tule vähentää, Mäntysaari tähdentää.

Professori Mikko Mäntysaari on opettanut ja tutkinut sosiaalityötä vuodesta 1982 lähtien Tampereen yliopistossa ja STAKESissa. Vuonna 2001 hänet nimitettiin Jyväskylän yliopiston sosiaalityön professoriksi.  Hän on viimeksi tutkinut mm. Kelan kuntoutuskäytäntöjä ja pitkäaikaistyöttömyyttä.

 

 

Lisätietoja

Mikko Mäntysaari

Professori

mikko.j.mantysaari@jyu.fi

+358405466780