Yliopiston uutiset

Professori Mikko Mönkkönen Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeliin

Jyväskylän yliopiston soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen on nimitetty Kestävän kehityksen paneelin uudeksi jäseneksi toimikaudelle 2019–2021. Paneelia isännöi Suomen ympäristökeskus (SYKE), Luonnonvarakeskus (Luke) ja Helsingin yliopiston uusi kestävyystieteiden instituutti (HELSUS).

Kestävä kehitys liittyy olennaisesti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin tarkoitus on tuoda tieteen ääntä paremmin kuuluville nostamalla ajankohtaisia kestävän kehityksen kysymyksiä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuoda riippumatonta tieteellistä tukea päättäjille. Paneelin tavoitteena on tarkastella kestävää kehitystä monelta eri kantilta. Jäsenten valintaan vaikutti asiantuntijoiden aktiivisuus tieteellisissä verkostoissa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Jyväskylän yliopiston professori Mikko Mönkkönen tuo uutta asiantuntemusta paneeliin erityisesti luonnonvarojen käytön kestävyyskysymyksiin.

 

- Tavoitteenani on nostaa esiin erityisesti ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin välisiä kytkentöjä. Se miten käytämme luonnonvaroja ja miten tämä käyttö vaikuttaa ympäristömme laatuun ja biologiseen monimuotoisuuteen, on keskeistä myös ihmisen hyvinvoinnille. Tietoisuus siitä, että pohjimmiltaan ihmisen hyvinvointi riippuu hyvinvoivasta ympäristöstä, on viime aikoina lisääntynyt mutta paljon työtä on vielä tehtävänä myös luonnonvarojen käytön kestävyyden turvaamisessa, kertoo professori Mikko Mönkkönen.

Metsien asiantuntija

Professori Mikko Mönkkönen on suuntautunut luonnonsuojelubiologiaan. Erityisesti hän on kiinnostunut tutkimaan pohjoisia havumetsiä ja on pyrkinyt löytämään keinoja sovittaa lisääntyvä metsien luonnonvarojen käyttö yhteen luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaamisen kanssa. Mönkkösen tieteellistä asiantuntemusta luonnonsuojelun alalta on hyödynnetty jo aikaisemmin päätöksenteossa paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Hän on mm. toiminut asiantuntijajäsenenä erilaisissa ympäristöhallinnon projekteissa sekä ministeriöiden asettamissa työryhmissä.

Mönkkösellä on laaja kansainvälinen tutkijaverkosto ja hän on työskennellyt Kanadan luonnonvarakeskuksessa ja Ranskan kansallisessa ekologian tutkimuskeskuksessa. Hän on toiminut professorina Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2005 alkaen. Hänet nimitettiin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaaniksi toimikaudeksi 1.1.2018–31.12.2021.

Lisätietoa: