Tutkimusuutiset
Yliopiston uutiset

Tuotekehitysrahoitusta tarjolla

Pienimuotoisen tuotekehitysrahoituksen tarkoitus on auttaa uusien liike- ja tuoteideoiden alkuvaiheen kokeiluissa.

Rahoitusta (500 - 1000 €) voi käyttää alkuvaiheen kokeiluihin, niihin käytettäviin tarvikkeiden ja materiaalien hankintaan, ulkopuoliseen työhön kuten, uutuuden selvityksiin, kilpailija-analyysiin, jne. Rahoitusta ei voi käyttää omiin palkkoihin. Rahoituksen hakukriteereinä ovat liiketoimintapotentiaali, konkreettinen projektisuunnitelma ja rahoituskohteet sekä idean omistajan sitoutuminen hankkeeseen. 

Ilmoittautuminen: bit.ly/tuotekehitys2019 

Esityksessä tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

- rahoitettava kohde
- haettavan rahoituksen määrä ja budjetti
- toteutuksen projektisuunnitelma
- millaiseen liiketoimintamahdollisuuteen kohde perustuu
- miten rahoitus auttaa liike- tai tuoteidean jatkokehittämisessä (minkä tekemisen mahdollistaa tai esteen poistaa)
- alustava projektisuunnitelma rahoituksen jälkeisistä toimenpiteistä.

Rahoituksen vastaanottaminen edellyttää on, että rahoituksen saanut esittelee työtä 1-2 kertaa oppilaitoksen tilaisuuksissa/markkinoinnissa, kun projekti on sopivassa vaiheessa. Esitystilaisuuksista sovitaan jokaisen tiimin/hakijan kanssa erikseen.

Lisätietoja

Riikka Reitzer

Senior IPR Advisor

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

reitzer@jyu.fi

0408225358