Väitösuutiset

Väitös: 15.3.2019 Syöpään liittyvän entsyymin biokemiallinen tutkimus lisäsi tietoa entsyymin säätelystä (Antenucci)

Aika:

15.3.2019 10:00 — 14:00


Sijainti: Ylistonrinne, Ambiotica, YAA303
M.Sc. Lina Antenuccin solu- ja molekyylibiologian väitöskirjan "Biochemical and structural comparison of spleen tyrosine kinase interaction with integrin and the immunoreceptor tyrosine-based activation motif" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Olli Silvennoinen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Jari Ylänne (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Solujen kasvun säätely on monimutkainen tapahtumasarja, johon liittyy erilaisia solun ulkopuolisia kasvutekijöitä, solun pinnan reseptorimolekyylejä sekä solun sisäisiä entsyymejä ja välittäjäaineita. Syöpäkasvaimessa näissä kaikissa voi tapahtua geneettisiä muutoksia, mutaatioita, jotka johtavat solun hallitsemattomaan kasvuun. 

Pernan tyrosiinikinaasi (Syk) on ei-reseptorityyppinen solun signalointiin liittyvä kinaasientsyymi, joka osallistuu solun kasvun, erilaistumisen ja liikkeiden säätelyyn. Tällä kinaasilla on yhteys myös syövän kehittymiseen, sillä eräissä leukemioissa on havaittu Syk-entsyymiä aktivoivia mutaatioita. Jyväskylän yliopiston solu- ja molekyylibiologian väitöstutkimuksessaan Lina Antenucci tutki Syk–entsyymin aktivoitumista.

Pitkään on ollut tiedossa, että verisoluissa normaalisti ei-aktiivinen Syk-entsyymi aktivoituu kiinnittyessään immuunijärjestelmään solujen pinnan immuunireseptoreihin. Sen sijaan oli epäselvää, millä mekanismilla solujen tarttumisreseptorit, integriinit, aktivoivat Syk-entsyymiä.

Tutkimuksessa puhdistettiin Syk-entsyymiä ja käytettiin  biokemiallisia menetelmiä selvittämään, miten integriiniperheen solun tarttumisreseptorit säätelevät sitä. Tutkimus osoitti, että integriinit aktivoivat Syk-entsyymiä eri tavalla kuin immuunireseptorit. Tutkimuksessa selvitettiin myös, mihin kohtaan Syk-entsyymiä integriinit sitoutuvat.

Väitöstutkimuksessa käytettiin ydinmagneettista resonanssispektroskopiaa Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskuksessa. Tutkimus on perustutkimusta, joka on tärkeää solun kasvua säätelevien mekanismien yksityiskohtien ymmärtämiseksi.

Väitös on julkaistu Jyväskylän yliopiston JYU Dissertations –sarjassa, 63.

ISBN 978-951-39-7691-0 (PDF)

Linkki julkaisuun: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62994

Linkki artikkeliin: http://www.jbc.org/content/293/13/4591.abstract

Lisätietoja:

Tohtorikoulutettava Lina Antenucci, lina.antenucci@jyu.fi

Tiedottaja Tanja Heikkinen, tanja.s.heikkinen@jyu.fi, tel. +358505818351

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta