26.02.2019
Tutkimusuutiset

Apuraha tuo lasten ja nuorten kokeman vallankäytön valoon

Suomen Kulttuurirahasto myönsi 200 000 euron apurahan lasten ja nuorten lähisuhteiden konfliktien ja vallankäytön tutkimukseen. Apuraha tuo Jyväskylän yliopiston tutkijoille mahdollisuuden perehtyä yhteiskunnallisesti tärkeään, mutta toistaiseksi vähän tutkittuun ilmiöön.

Kasvatustieteiden yliopistotutkija, KT Eija Sevónin johtama tutkimushanke sai rahoituksen konflikteja ja vallankäyttöä lasten ja nuorten lähisuhteissa käsittelevään tutkimukseen. Monitieteiseen tutkimusryhmään kuuluu Sevónin lisäksi yhteiskuntapolitiikan yliopistotutkija, YTT Marianne Notko sekä varhaiskasvatuksen projektitutkija, KM Sanna Moilanen.

Tutkimusryhmä on kiinnostunut laajasti lasten ja nuorten erilaisista lähisuhteista niin perheessä kuin muissa nykypäivän keskeisissä kasvamisen ympäristöissä. Tutkimuksessa tärkeänä lähtökohtana on se, että kerätty tieto on lasten ja nuorten itsensä tuottamaa.

– Viime syksynä uutisoitiin yläkouluista, joissa oppilaat raportoivat kouluterveyskyselyssä kokevansa seksuaalista häirintää jopa viisinkertaisesti keskiarvoon verrattuna. MOT-ohjelma kokosi kyselyn, jossa nuoret kertoivat koulussa kokemastaan ahdistelusta. Kokemuksien perusteella lasten ja nuorten arjessa tapahtuu rajuakin vallankäyttöä, jota tutkimukset eivät ole onnistuneet tavoittamaan, Sevón kertoo tutkimuksen lähtökohdista.

Aiempien tutkimusten perusteella lapsiin kohdistuva väkivalta on yleisempää ja hiljaisesti hyväksytympää kuin aikuisiin kohdistuva väkivalta, ja sitä koetaan sekä perhesuhteissa että vertaissuhteissa niin kotona, koulussa, harrastuksissa kuin internetissä. Lasten ja nuorten lähisuhteissaan kokemat vallankäyttö ja konfliktit ovat merkittävä, mutta vähän tutkittu ilmiö.

– Haluamme lapset ja nuoret kanssatutkijoiksi, jotta tutkimuksen tavoitteet määrittyvät ja rakentuvat lasten ja nuorten näkökulmista oleellisiin lähisuhteisiin ja vallankäytön ja konfliktien kysymyksiin niissä.

Sevónin ja työryhmän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää eri ikäisten lasten kokemuksia ja käsityksiä konflikteista ja vallankäytöstä perhe- ja vertaissuhteissaan sekä etsiä niihin ratkaisuja. Hankkeessa yhdistetään uudella tavalla tarinallisia sekä teatterin ja sosiaalisen median keinoja. Tutkimukseen osallistuu lapsia kolmesta eri ikäryhmästä. Osa lapsista on 4–6-vuotiaita, osa 11–12-vuotiaita ja kolmas ryhmä koostuu 15–16-vuotiasta nuorista.

Suomen Kulttuurirahasto myönsi helmikuun puolessavälissä Jyväskylän yliopistolle yhteensä 39 apurahaa, joiden yhteissumma nousi yli 1,1 miljoonaan euroon. Sevónin ja työryhmän apuraha oli myönnöistä merkittävin. Hankerahoituksen lisäksi KM Maria Lahtiselle myönnettiin 24 000 euron apuraha hankkeeseen liittyvän väitöskirjatyön tekemiseen.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Eija Sevón, 040 8053650, eija.sevon@jyu.fi

Tiedottaja Kirke Hassinen, 040 846 1395, viestinta@jyu.fi