Yliopiston uutiset

Avoimen foorumi: Jukka Lerkkasen johdolla kohti laajempaa avointa korkeakoulutusta

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen on valittu kuluvalle kaksivuotiskaudelle avointen yliopistojen yhteistyöverkoston Avoimen Foorumin puheenjohtajaksi. Tässä tehtävässä Lerkkanen on eturintamassa vaikuttamassa jatkuvan oppimisen ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen. Niissä ajankohtaisia teemoja ovat muun muassa lukiolain muutos, opiskelijavalintauudistus ja työelämälähtöinen korkeakoulutus.

”Tavoitteenani on jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien laajentaminen ja syventäminen. Tämä tapahtuu yhteistyössä korkeakoulujen kesken. Lisäksi avoimen väylän hyödyntäminen nykyistä tehokkaammin opiskelijavalinnassa on olennainen kysymys niin korkeakouluille kuin niihin pyrkiville”,toteaa Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen. 

Hänet valittiin avointen yliopistojen yhteistyöverkoston Avoimen Foorumin puheenjohtajaksi vuoden 2020 loppuun kestävälle kaudelle. Hän toimi tehtävässä myös edeltävän kaksivuotiskauden. Varapuheenjohtajaksi valittiin Milla Vaisto-Oinonen Aalto yliopistosta. 

Jatkuvaa oppimista läpi uran ja elämän 

Avointen yliopistojen rooli vahvistuu jatkuvan oppimisen merkityksen kasvun myötä. Nykyinen ja tulevaisuuden työelämä edellyttää osaamisen kehittämistä uran eri vaiheissa. Lisäksi osaaminen on yksilölle erinomainen keino edistää pääsyä työelämään. Kevään ajankohtaisia jatkuvan oppimisen teemoja ovat työttömien aktiivimallin uudistus ja lukiolain muutos.  

”Työttömille huhtikuun alussa voimaantuleva aktiivimallin ehtojen muutos lisää mahdollisuuksia osoittaa aktiivisuuttaan opiskelemalla. Aktiivimalliin sopivaa opiskelua ei ole enää tarkasti määritetty. Työttömän henkilön itse valitsemien puolen vuoden opintojen tulee antaa hänelle ammatillisia valmiuksia tai tukea yritystoimintaa. Avointen yliopistojen opintotarjonta palvelee tätä tarkoitusta mielestäni hyvin”.  

Lukiolain muutos taas mahdollistaa, että lukiolaiset voivat sisällyttää opintoihinsa korkeakouluopintoja. Tämä madaltaa kynnystä koulutusasteiden välillä ja laajentaa lukioiden opintotarjontaa. 

”Tavoitteena on, että lukiolaisten ulottuvilla olevat korkeakouluista valittavat opinnot ovat valmiit, kun lukiolaiset seuraavan kerran tekevät kurssivalintojaan huhtikuussa. Näitä mahdollisuuksia työstämme paraikaa avoimessa yliopistossa”, Lerkkanen kertoo. 

Avoin korkeakoulutus vastaa työelämän tarpeisiin yhteistyössä 

Avoimen Foorumin vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa korostuvat työelämäläheinen avoin korkeakouluopetus ja yhteistyö avointen ammattikorkeakoulujen kanssa. Lisäksi vuoden pääteemoja ovat avoin yliopisto-opetus osana opiskelijavalintauudistusta ja avointen yliopistojen yhteinen tietojärjestelmäkehitystyö. 

Konkreettinen toiminta jatkuvan oppimisen ja työelämäläheisen avoimen korkeakoulutuksen edistämiseksi on Avoimen Foorumin työvaliokunta, jonka tehtävänä on uusien osaamiskokonaisuuksien luomisen edistäminen ja seuranta. Työn pohjana on viime vuonna päättyneen Avoin työelämälähtöinen korkeakoulutus -hanke (AVOT) ja sen tulokset. Yhdeksän yliopiston yhteisen hankkeen kokemukset osoittavat, että korkeakoulujen ja julkisen sektorin toimijoiden sekä korkeakoulujen ja yritysten väliselle koulutusyhteistyölle on selkeä tarve paikallisesti ja valtakunnallisesti. Hanke pilotoi erilaisia yhteistyön malleja.

Avoimen Foorumin työvaliokuntaan valittiin Mervi Varja (Turun yliopisto), Merija Timonen (Lapin yliopisto), Leena Leskinen (Itä-Suomen yliopisto), Mari Karjalainen (Taideyliopisto) ja Minna Herno (Helsingin yliopisto). Työryhmä on yhteinen avoimen ammattikorkeakoulun yhteistyöverkoston kanssa. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston varajohtaja Merja Karjalainen. 

”Olennaista on osaamis- ja koulutustarpeiden tunnistaminen. Avointen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö mahdollistaa työelämän ja eri alojen tarpeita palvelevien opintojen ketterän suunnittelun ja toteutuksen kysyntälähtöisesti”, Lerkkanen sanoo. 

Lisätietoja

Jukka Lerkkanen

Johtaja

Avoin yliopisto

jukka.lerkkanen@jyu.fi

0400 249 643