05.02.2019
Opiskelu-uutiset

Käsitteleekö gradusi opiskeluolosuhteita? Hae apurahaa

Jyväskylän yliopiston Student Life –kehittämisryhmä avaa haettavaksi neljä 1500 euron apurahaa maisteritutkielmiin. Apurahat myönnetään Jyväskylän yliopiston opiskelijoille opiskelijaa ja opiskeluolosuhteita käsitteleviin graduaiheisiin. Jatkoimme hakuaikaa 3.3. 2019 asti.

Apurahat myönnetään maisteritutkielma-aiheisiin, jotka lisäävät ymmärrystä opiskelijan ja opiskelun olosuhteista tai niiden kehittämisestä Jyväskylän yliopistossa koko opiskelukaaren ajalta hakuprosessista työllistymiseen. Tutkimuspohjaisen tiedon avulla halutaan ymmärtää syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti opiskeluvaiheen tekijöitä, mitkä vaikuttavat vahvistavasti tai heikentävästi opiskelijan työhön. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että halutuista aihealueista rajataan pois opintojen sisältöä tai pedagogiikkaa koskevat teemat.

Student Life -graduapuraha on suunnattu erityisesti maisteritutkielmaansa suunnitteleville tai sitä aloittaville. Työsi tutkimusasettelu (tutkimusongelma ja menetelmät) tulee olla selvillä. Sinulla tulee olla myös nimetty ohjaaja.

Mikäli tutkimuksen aihe sopii läheisesti Student Life -kehittämisen tavoitteisiin, tuemme myös sellaisia jo pidemmälle edenneitä maisteritutkielmia, joissa aineisto on kerätty, mutta sen analysointia ei ole vielä tehty.

Lisätoiveena (tosin ei poissulkevana) on, että tutkielmissa hyödynnettäisiin olemassa olevia Student Life -kehitystyössä kerättyjä aineistoja.

Hakemuksia otetaan vastaan 3.3.2019 kello 24:00 saakka.

Lue lisää

Täytä verkkolomake täällä.

 

Lisätietoja

Tapio Anttonen

Student Life -suunnittelija

tapio.anttonen@jyu.fi