27.02.2019
Yliopiston uutiset

JYU edistää opetuksen ja oppimisen kansainvälisyyttä

Jyväskylän yliopisto on valittu European University Associationin kansainvälisyys oppimisessa ja opettamisessa -teemaryhmään vuodelle 2019.

Ryhmä on yksi neljästä EUA:n Learning & Teaching Initiativen teemaryhmästä. Sen tehtävänä on laatia suositukset opetuksen ja oppimisen kansainvälisyyden kehittämiseksi korkeakouluissa ja siten tukea EUA:n eurooppalaista korkeakoulupolitiikan vaikuttamistyötä sekä kehittää korkeakoulujen yhteistyötä. Teemaryhmän puheenjohtajana toimii kielikeskuksen (1.8. alkaen Movi) johtaja Peppi Taalas. Kehittämispäällikkö Anna Grönlund toiminnanohjauksen yksiköstä toimii ryhmässä toisena yliopiston edustajana. 

 - Koulutuksen kansainvälisyyden kehittäminen on yksi Jyväskylän yliopiston strategian keskeisistä painopistealueista. Teemaryhmässä työskentely osuu siten meille tärkeään ajankohtaan ja tukee monin tavoin strategian toteuttamista ja koulutuksen kehittämistyötä, Peppi Taalas sanoo. 

Teemaryhmässä on Jyväskylän yliopiston lisäksi jäseniä seitsemästä eurooppalaisesta yliopistosta: University of Limerick (Irlanti), National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraina), University of Bordeaux (Ranska), University of Zaragoza (Espanja), University of Genoa (Italia), Uppsala University (Ruotsi) ja University of St. Andrews (UK).

 - Tämä on kiinnostava ja monipuolinen joukko yliopistoja ja asiantuntijoita. Olemme innoissamme mahdollisuudesta työskennellä heidän kanssaan, sillä huolimatta siitä, että tulemme Euroopan eri kolkista, me kaikki pohdimme saman tyyppisiä koulutuksen kansainvälisyyden kysymyksiä ja haasteita, Taalas sanoo.

 - Jyväskylän yliopiston näkökulmasta erilaisten hyvien käytäntöjen jakamisen lisäksi erityisen kiinnostava kysymys on oppimisen ja opettamisen kansainvälisyyden kehittämisen linkittyminen laajemmin koulutuksen kansainvälisyyden strategiseen kehittämiseen ja siihen, miten yliopistot sovittavat yhteen oman strategisen suunnittelunsa sekä kansallisen ja Euroopan tason ohjauksen sekä korkeakoulupoliittiset tavoitteet, toteaa Anna Grönlund.

Jyväskylän yliopisto oli myös vuonna 2018 mukana EUA:n opetuksen ja oppimisen teemaryhmätyöskentelyssä. Tuolloin ryhmän aiheena oli opettajien osaamisen jatkuva kehittäminen. Ryhmän kirjoittama raportti Continuous Development of Teaching Competences: Thematic Peer Group Report on luettavissa EUA:n verkkosivuilla. Ryhmän yhteistyö johti Jyväskylän yliopiston ja Vrije Universiteit Amsterdamin samaa teemaa käsittelevään benchmarking-hankkeeseen, joka on parhaillaan käynnissä.