01.02.2019
Yliopiston uutiset

Jyväskylän yliopiston toimintamalli vuoden 2019 eduskuntavaaleissa

Yliopistoyhteisön jäseniä kannustetaan asettumaan ehdolle eduskuntavaaleissa, äänestämään ja osallistumaan aktiivisesti kansalaistoimintaan. Yliopiston toiminnassa on kuitenkin myös vaalien aikana säilytettävä työrauha ja poliittinen neutraalius.

Seuraavia käytänteitä noudatetaan yksittäisen henkilön kohdalla ehdokkuuden tultua tietoon ja kokonaisuudessaan ehdokasasettelun vahvistamisesta vaalipäivään eli ajalla 14.3.-14.4.2019: 

  • Yliopisto ei järjestä yksittäisen ehdokkaan tai puolueen vaalitilaisuuksia. Yliopiston tiloja kuitenkin voi vuokrata tasapuolisesti yliopiston normaalien tilavuokraushinnastojen mukaisesti vaalitilaisuuksia varten (tilavaraus@jyu.fi, https://www.jyu.fi/fi/yhteistyo/yrityksille/tarjouspyynto-tilavaraus). Yksittäisen ehdokkaan tai puolueen tilaisuuksista ei tiedoteta yliopiston viestintäkanavia käyttäen.
  • Vaalitilaisuutta varten voi myös varata yliopiston alueen ulkotiloja ja kampuksen kenttää. Ulkotiloista ei peritä vuokria, mutta mahdolliset sähkö-, vesi- ja siivouskulut veloitetaan käyttäjiltä. Ulkotilaa varten voi toimittaa tilavarauspyynnön sähköpostilla tilavaraus@jyu.fi, mainitsemalla viestissä tilaisuuden käyttötarkoituksen “vaalitapahtuma”, toivotun tilan ja käyttöajan.
  • Vain vaalitilaisuuksien yhteydessä voi yliopiston tiloissa jakaa vaaliesitteitä tai vastaavaa muuta materiaalia.
  • Yliopiston medioissa voi tiedottaa vain sellaisista vaalitilaisuuksista, joissa eri puolueiden edustajilla on mahdollisuus olla tasapuolisesti esillä. Tällöin on myös viestittävä kuka tilaisuuden järjestää. Muuta poliittista tapahtuma-, puolue- tai ehdokasmainontaa ei julkaista yliopiston medioissa (sisäinen posti, ilmoitustaulut, ulkoiset ja sisäiset verkkosivut, uutiskirjeet, verkkolehti, mediatiedotteet, tapahtumakalenteri, sähköpostilistat sekä yliopiston sosiaalisen median kanavat).
  • Yliopiston palveluksessa olevat eduskuntavaaliehdokkaat voivat luennoida tai esiintyä yliopiston tilaisuuksissa, mikäli ovat antamassa yliopiston toimintaan liittyvää ja työsuunnitelmiinsa sisältyvää opetusta. Ehdokkaat voivat esiintyä tehtävänsä hoitoon liittyvissä yhteyksissä myös yliopiston medioissa, esimerkiksi verkkosivulla.
  • Yliopiston henkilökuntaan kuuluvat voivat vapaasti esiintyä yksityishenkilönä eduskuntavaaliehdokkaiden tilaisuuksissa, mutta he eivät tällöin edusta yliopistoa. Nimen yhteydessä voi käyttää nimikettä ja oppiarvoa, mutta ei Jyväskylän yliopiston nimeä. Sama toimintatapa pätee henkilökuntaan kuuluvien ollessa itse eduskuntavaaliehdokkaina.

Tämä ohjeistus ei koske yhteiskunnallisessa asiantuntijaroolissa vierailevia ministereitä tai muita vastuullisia päätöksentekijöitä.

Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Sanna Anttilainen, sanna.anttilainen@jyu.fi, p. 050 443 2367