20.02.2019
Muut tapahtumat

Luon­to­hy­vi­tys –työ­pa­ja etsii ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden tueksi Seminaarinmäellä 16.3.2019

Aika:

16.3.2019 10:00 — 15:30


Sijainti: Seminaarinmaki, Puutarhurintalo, Seminaarinkatu 15, kartoilla rakennus I
Jyväskylässä järjestetään Luontohyvitys -työpaja lauantaina 16.3.2019 Seminaarinmäen kampuksella Puutarhurintalossa. Kaikille avoimessa työpajassa tutustutaan ekologisen kompensaation käsitteeseen ja etsitään ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden tukemiseen.

Työpajapäivän ohjelma:

  •  Lyhyt esitys ekologisesta kompensaatiosta ja Katoava luonto -hankkeesta
  •  Ryhmätyöskentelyä perustuen metodeihin: arvopörssi, aisti- ja kävelytehtävä ulkona, kompensaatiopyörö (loop) sisältäen luontohyvitysideoiden keräämisen ja edelleen kehittelyn kolmen pääteeman alla: ideat, resurssit, huolet

 

Huoli ympäristön tilasta on lisääntynyt kansalaisten keskuudessa. Jyväskylässä järjestettävässä kaikille avoimessa Luontohyvitys -työpajassa etsitään yhteisiä ideoita ja ratkaisuja pienen mittakaavan ja kansalaistason ekologisiin kompensaatioihin.

Luontohyvitys -työpajassa rohkaistaan osallistujia aktivoitumaan luonnon monimuotoisuuden tukemiseen. Työpajat ovat ilmaisia ja sisältävät tietopaketin ekologisesta kompensaatiosta, moniaistisen havaintokierroksen ympäristöön ja pienryhmätyöskentelyä ideoiden ja keskustellen. Työpajassa tarjoillaan aamukahvia sekä kevyt lounas. 

Työpajan järjestää Katoava Luonto – Luontoarvojen hyvitys kansalaistasolla –hanke, jossa etsitään uusia keinoja pienen mittakaavan ekologisten kompensaatioiden toteuttamiseksi. Hanketta johtaa Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos ja siinä työskentelee neljä tutkijaa ja kaksi taiteilijaa. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.

Monet yhteiskunnan kohtaamat haasteet ovat hyvin monimutkaisia ja laaja-alaisia, jolloin ratkaisumahdollisuuksia on etsittävä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Katoava luonto -hankkeessa biologit, ympäristö- ja yhteiskuntatieteilijät sekä taiteilijat etsivät yhdessä ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen ja osallistavat kansalaisia aktiivisesti mukaan ajatustyöhön.

"Haluamme jalkauttaa tulevien toimien ja ideoiden suunnittelua kansalais- ja kuntatasolle, sillä siellä on valtavasti potentiaalia turvata paikallisia elinympäristöjä. Paikallisella toimijuudella tulee olemaan myös entistä merkittävämpi rooli tulevaisuudessa. Uskomme, että yhdessä voimme saavuttaa edistymistä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, joka on myös Suomen valtion tavoite lähivuosina", kertoo Katoava luonto -hankkeessa toimiva tutkija Anna-Kaisa Tupala Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselta.

Hanke järjestää keväällä 2019 kaksi työpajaa, Jyväskylässä ja Kajaanissa, jotka ovat jatkoa viime syksyn kolmelle kansalaistyöpajalle. Syksyn työpajat järjestettiin Helsingissä, Lappeenrannassa ja Yläneellä. Tarkoitus on kerätä aineistoa jatkotutkimuksia varten ja samalla paikallistason ideoita ekologisen kompensaation toteuttamiseksi jokaisen omassa arjessa. Aluevalinnoilla tavoitetaan erikokoisia, erilaista ja maantieteellisesti eri puolilla Suomea sijaitsevia paikkakuntia.

"Alue-erot kiinnostavat meitä samoin kuin ihmiset, jotka saattavat ajatella asioista eri tavoin asuinpaikkakunnasta riippuen. Rohkaisemme kaikkia osallistumaan työpajaan, vaikka aihe tuntuisi vieraalta", kertoo Tupala.

Luontohyvitys -työpajaan ilmoittautuminen on käynnissä. Ilmoittautuminen työpajaan 14.3.2019 mennessä osoitteessa www.jyu.fi/katoavaluonto/tapahtumat. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Lisätietoja:

Katoava Luonto hankkeen verkkosivut: www.jyu.fi/katoavaluonto/

Projektin johtaja Panu Halme, 040 805 4945, panu.halme@jyu.fi

Työpajavastaava Anna-Kaisa Tupala, 044 270 9650, anna-kaisa.h.tupala@jyu.fi

Biodiversiteettistrategia 2020: http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Strategia_ja_toimintaohjelma

Koneen Säätiö:

o Ekologiset kompensaatiot yhteiskunnassa: https://koneensaatio.fi/ekologiset-kompensaatiot-yhteiskunnassa-kulttuurissa/

Myönnetyt apurahat: https://koneensaatio.fi/apurahat/tuetut/2017-2/ekologiset-kompensaatiot-yhteiskunnassa-ja-kulttuurissa-teemahaku-8-12-2017/