11.02.2019
Opiskelu-uutiset

Opis­ke­li­joi­ta hae­taan ai­ruik­si pro­moo­tioon

Jyväskylän yliopiston kymmenenteen promootioon haetaan opiskelijoita airuiksi. Promootio järjestetään 24.–26.5.2019.

Mikä on pro­moo­tio?

Promootiossa maisterin ja tohtorin tutkinnon suorittaneet saavat juhlallisessa aktissa maisterin ja tohtorin arvon sekä niiden merkeiksi maisterinseppeleen ja -sormuksen tai tohtorinhatun ja -miekan. Kolmipäiväisiin juhlallisuuksiin kuuluvat aktin lisäksi seppeleensitojaiset ja miekanhiojaiset perjantaina, jumalanpalvelus ja illallistanssiaiset lauantaina sekä risteily ja karonkka sunnuntaina. 

Mi­hin opis­ke­li­joi­ta tar­vi­taan? 

Monipäiväinen juhla vaatii paljon valmisteluja. Järjestelyistä vastaavat sekä yliopisto että erilaiset toimikunnat. Erityisen tärkeä rooli promootion onnistumisessa on airuilla, jotka ovat yliopiston edustajina läsnä kaikissa promootion tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Miekanhiojaisissa airuet avustavat tohtoripromovendeja miekan hionnassaHeidän tehtävänään on muun muassa opastaa vieraita, toimia ovivahteina ja kunniavartioina sekä lippuairuina. Tehtävissä airuita ohjaa yliairut, tutkijatohtori Mari Suoranta.  Koulutustilaisuus tehtäviin järjestetään kevään aikana (vaihtoehtoiset koulutuskerrat alustavasti ma 25.3. klo 12 ja ma 29.4. klo 12). Lue lisätietoja promootiopäivien kulusta ja airuiden toiminnasta.

Työtä ja tehtäviä on paljon, mutta promootiossa mukana oleminen on myös hauska ja ikimuistoinen kokemus!

Mil­lai­nen ko­ke­mus ai­rue­na toi­mimi­nen on?

Elias Rautala (tietojärjestelmätieteet) kertoo: "Toimin airuena viime promootiossa, vuonna 2016. Airuena sain nähdä erittäin läheltä yliopiston suurimman ja näyttävimmän juhlan, jossa on arvokkuutta kerrakseen. Airuena pääsin toimimaan tanssikavalijeerina illan tanssiaisissa, sekä toimimaan eri vartiotehtävissä, osana miekkakujaa ja muissa järjestelytehtävissä. Tehtäviä oli todella paljon ja jokainen niistä oli huikea kokemus! Itselleni suurin syy hakeutumiseksi airueksi oli halu nähdä promootio täysin eri näkökulmasta ja olla mukana järjestemässä tälläistä juhlaa. Näin suurta ja näyttävää juhlaa pääsee harvoin näkemään tästä perspektiivistä. Meidän koko porukan välillä oli huikea yhteishenki ja heidän kanssaan oli mahtavaa tehdä yhteistyötä. Toimiminen tälläisessä ryhmässä ja olla osana näin suuressa juhlassa on ehdottomasti kokemisen arvoinen!"

Mi­ten ai­ruek­si pää­see? 

Airueksi haetaan Jyväskylän yliopiston opiskelijoita. Tehtävässä on hyötyä iloisesta luonteesta, omatoimisuudesta ja kärsivällisyydestä. Uusien tuttavuuksien, ratkiriemukkaiden päivien ja öiden sekä hienon kokemuksen lisäksi airuet saavat ajastaan ja työpanoksestaan 50 euron lahjakortin Soppi-kauppaan sekä työtodistuksen. 

Ilmoittautuminen airueksi 28.2. mennessähttps://www.lyyti.in/airueksi2019

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:
Promootion 2019 koordinaattori Vesa Holm
promootio@jyu.fi
040 805 4159

Yliairut, tutkijatohtori Mari Suoranta
mari.suoranta@jyu.fi
040 508 5552