22.02.2019
Tutkimusuutiset
Yliopiston uutiset

Pekka Neittaanmäki UNESCO-professoriksi

Jyväskylän yliopisto ja YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteistyöhankkeesta, jonka kohteena on digitaalisten alustojen hyödyntäminen yhteiskunnallisena muutosvoimana. Informaatioteknologian tiedekunnan professori Pekka Neittaanmäki nimetään tämän hankkeen johtoon UNESCO-professoriksi ajalle 1.5.2019–30.4.2023.

– Tavoitteena on selvittää digitaalisten palvelualustojen soveltuvuutta kehittyvien maiden ympäristöihin. Sovellusalueita ovat mm. suomalainen koulutusjärjestelmä, terveydenhuoltojärjestelmä ja muut julkiset palvelut. Tehtävään liittyy laaja kansainvälinen tutkijoiden ja yritysten yhteistyöverkosto professori Pekka Neittaanmäki toteaa.

– Suomessa on tällä hetkellä seitsemän UNESCO-professuuria, joista kaksi, Pekka Neittaanmäki ja Heikki Lyytinen, Jyväskylän yliopistossa. Neittaanmäki on jo neljäs UNESCO-professori Jyväskylässä. Professuuri osuu yliopiston strategian keskeiselle alueelle, ja Neittaanmäen meriitit tuntien hankkeelta on syytä odottaa merkittävää tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta, rehtori Keijo Hämäläinen painottaa.

Nelivuotisella UNESCO-professuurilla tuetaan maailmanlaajuista ja monitieteistä verkostoitumista digitaalisten alu­­stojen tutkimiseksi ja hyödyntämiseksi muuttuvassa maailmassa. Hankkeissa hyödynnetään suomalaisten kokemuksia alustojen kehittämisen ja tutkimuksen edelläkävijänä. Rahoitusta haetaan EU:lta ja kansainvälisiltä globaaleilta toimijoilta.

Tutkimus- ja kehitystyö kohdistuu sekä teollistuneiden että nousevien talouksien haasteisiin. Erityisinä kohdealueina ovat Afrikan maat, Pakistan ja Intia sekä muutamat Etelä-Amerikan maat. Tutkimuksen avulla myös Suomessa asuvat ulkomaalaiset opiskelijat pystyvät paneutumaan opinnäytetöissään siihen, kuinka suomalaisia hyviä käytänteitä ja teknologioita voitaisiin soveltaa heidän omissa kotimaissaan.

– Tiedekuntamme tohtorikoulutus on perinteisesti ollut hyvin kansainvälistä, ja myös tähän hankkeeseen liittyy maisteri- ja tohtorikoulutusta kehittyvistä maista tuleville opiskelijoille, kertoo informaatioteknologian tiedekunnan dekaani Pasi Tyrväinen.

– Yhteistyö täydentää Suomen Akatemian strategisen neuvoston rahoittamaa kansainvälistä hankettamme Platform Value Now. Keskitymme erityisesti koulutuksen ja terveydenhuollon uudistamiseen tekoälypohjaisilla tekniikoilla. Osana toimintaa Jyväskylässä järjestetään koulutuksen ja terveydenhuollon kansainvälisiä konferensseja, joissa käsitellään alojen läpimurtoteknologioihin pohjautuvia ratkaisuja. Olen työurallani tehnyt pitkälti samankaltaista työtä, ja UNESCO-professuuri tarjoa työlleni globaalin statuksen, iloitsee Neittaanmäki.

Lisätietoja:

Pekka Neittaanmäki, UNESCO Chair on Digital Platforms for Transforming Economies, puh. 040 550 7005, pekka.neittaanmaki@jyu.fi.

Lisätietoa UNESCO-professuureista Jyväskylän yliopistossa: https://jyu.fi/unesco-professuuri