14.02.2019
Tutkimusuutiset

Suomen Kulttuurirahasto tuki Jyväskylän yliopiston tutkimusta yli miljoonalla eurolla

Jyväskylän yliopiston tutkijat ja tutkimusryhmät vastaanottivat yhteensä 39 apurahaa Suomen Kulttuurirahastolta. Apurahojen yhteissumma kipusi 1 104 000 euroon. Eniten apurahoja myönnettiin käyttäytymistieteille.

Merkittävimmän apurahan saivat KT Eija Sevón, YTT Marianne Notko ja KM Sanna Moilanen konflikteja ja vallankäyttöä lasten ja nuorten lähisuhteissa käsittelevään tutkimukseen. Myönnetty 200 000 euron apuraha tuli Huhtamäen rahastolta. Lisäksi KM Maria Lahtiselle myönnettiin 24 000 euron apuraha hankkeeseen liittyvän väitöskirjatyön tekemiseen.

Sevónin ja työryhmän tutkimuksen tarkoituksena selvittää eri ikäisten lasten kokemuksia ja käsityksiä konflikteista ja vallankäytöstä perhe- ja vertaissuhteissaan sekä etsiä niihin ratkaisuja. Hankkeessa yhdistetään uudella tavalla tarinallisia sekä teatterin ja sosiaalisen median keinoja.

Suomen Kulttuurirahasto jakaa helmikuussa 2019 keskusrahastosta apurahoja yhteensä 26 miljoonaa euroa. Tämä vuonna apurahat jakaantuivat 1079 saajan kesken, joista vuosiapurahoja saa 440. Lisäksi maakuntarahastot jakavat keväällä yhteensä lähes 13 miljoonaa.

Lokakuun haussa apurahahakemusten läpimenoprosentti oli tieteen aloilla 11 % – 24 % luokkaa tieteenalasta riippuen. Tieteen apurahojen hakijamäärä laski noin 400 hakemuksella vuoteen 2018 verrattuna. Tiede sai 54 % apurahoista.

Myönnöt Jyväskylän yliopistoon (liite)

Luettelo myönnetyistä apurahoista on osoitteessa skr.fi/myonnot

Lisätiedot:

Suomen Kulttuurirahasto, yliasiamies Antti Arjava, puh. 050 385 7600

Suomen Kulttuurirahasto, asiamies Annakaisa Tavast, puh. 050 518 5970