25.02.2019
Tutkimusuutiset

Tottumukset tärkeitä terveyskäyttäytymisessä

Terveyskäyttäytymistä ohjaavat suuressa määrin vähän tiedostetut aiemman käytöksen muovaamat tottumukset. Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan aiempi terveyskäyttäytyminen ennusti sekä harvoin toistettuja että usein toistettuja terveyskäyttäytymisen muotoja.

- Moni kokee hampaiden harjaamisen totutuksi ja rutinoituneeksi toiminnaksi, jota ei tarvitse erikseen miettiä. Terveellisen ruokavalion noudattaminen taas on enemmän sidoksissa yksilön tietoisiin ratkaisuihin toimia terveyttä edistävästi, kertoo liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutettava Juho Polet.

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että ihmisten aikomuksia toimia terveyttä edistävällä tavalla esimerkiksi fyysisen aktiivisuuden, terveellisen ravitsemuksen ja sukupuolitaudeilta suojautumisen alueilla ohjaavat asenteet, sosiaalisen ympäristön odotukset sekä koettu hallinnan tunne.

- Tässä tutkimuksessa havaittiin, että aiempi käyttäytyminen on vielä näitäkin merkittävämpi terveyskäyttäytymisen ennustaja, Polet kertoo.

Seulontoihin osallistuminen on tyypillinen harvoin toistettava ja liikunta tyypillinen usein toistettava terveyskäyttäytymisen muoto, joihin molempiin tottumukset vaikuttavat voimakkaasti. Aiempi terveyskäyttäytyminen ennusti terveysriskeiltä suojautumista tai riskikäyttäytymistä. Aiempi terveyskäyttäytymien ennusti lähitulevaisuuden terveyskäyttäytymistä yhtä hyvin kuin hieman kauempana tulevaisuudessa tapahtuvaa terveyskäyttäytymistä.

Miten aiempi terveyskäyttäytyminen tulisi huomioida?

Terveyttä suojaavia käyttäytymistottumuksia kannattaa luoda ja ylläpitää. Esimerkiksi ihmisen vaihtaessa asuinpaikkaa on riski, että aikaisemmat liikuntaharrastukset jäävät, jos ne aiemmassa asuinpaikassa ovat keskittyneet tiettyyn paikkaan ja tilanteeseen.

- Vanhojen tottumusten säilyttämistä vaihtuvassa tilanteessa voi helpottaa esimerkiksi kartoittamalla liikuntaharrastusmahdollisuudet etukäteen ennen muuttoa uudelle paikkakunnalle. On myös tärkeää, että harrastus- ja kilpailutoiminnassa on mukana elementtejä, jotka edistävät terveyttä edistävien tapojen muodostumista, Polet sanoo.

Tutkimus perustui 86 terveyskäyttäytymistä arvioivan kansainvälisen tutkimuksen tulosten koostamiseen eli meta-analyysiin. Tutkittavien määrä oli yhteensä yli 20 000. Analyysiin otettiin mukaan tutkimukset, jotka selittivät terveyskäyttäytymistä niin kutsutun järkeillyn toiminnan teorian avulla. Tutkimuksessa järkeillyn toiminnan teoriaa laajennettiin ottamalla huomioon aikaisemman käyttäytymisen vaikutus terveyskäyttäytymiseen. Aiemman käyttäytymisen huomiotta jättäminen on yleinen ongelma terveyskäyttäytymistä selittävissä teorioissa. Tutkimus on osa laajempaa Increasing Motivation for Physical Activity -hanketta.

Tutkimusta on rahoittanut Business Finland sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Alkuperäisjulkaisu: Hagger, M., Polet, J., & Lintunen, T. (2018). The reasoned action approach applied to health behavior: Role of past behavior and tests of some key moderators using meta-analytic structural equation modeling. Social Science and Medicine, 213, 85-94. doi:10.1016/j.socscimed.2018.07.038

Lisätietoja: