18.02.2019
Tutkimusuutiset

Vieraslaji leviää tehokkaimmin lajiyhteisöön, joka ei ole sopeutunut ilmastonmuutokseen.

Ilmastonmuutos lisää ympäristön vaihtelua ja sään ääri-ilmiöitä. Niistä koituu luonnolle monenlaisia ongelmia. Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa on saatu näyttöä siitä, että vaihtelevat ympäristöolot lisäävät vieraslajien mahdollisuuksia levittäytyä uusille alueille.

Vieraslajit ovat ihmistoiminnan seurauksena uusille alueille levittäytyviä lajeja, jotka voivat syrjäyttää paikallisia lajeja ja olla haitallisia metsä- ja maataloudelle tai ihmisille.

Laboratoriossa tehty bakteeritutkimus osoitti, että vieraslajit leviävät tehokkaimmin vaihtelevissa ympäristöoloissa. Leviämisriski kasvaa entisestään, jos paikallinen lajiyhteisö ei ole sopeutunut vaihteluun.

”Lajien sopeutumista on erittäin hankalia tutkia ja testata luonnonpopulaatioissa, koska erilaisiin ympäristöihin sopeutuminen vaatii aikaa. Laboratoriossa asiaa on tutkittu lyhyen elinkierron omaavilla bakteereilla ja tutkimustuloksista voidaan saada tietoa myös siitä, miten vieraslajit leviävät luonnossa”, sanoo akatemiatutkija Tarmo Ketola Jyväskylän yliopistosta.

Laboratoriokokeissa manipuloitiin lämpötilaolosuhteita leviämisen aikana. Samanaikaisesti tutkittiin, miten lämpötilavaihteluun tai tasaiseen ympäristöön sopeutunut vieraslaji leviää yhteisöön, joka myös on joko sopeutunut tasaiseen tai vaihtelevaan ympäristöön.

Vaikka bakteereilla tehty koe on pelkistys ympäröivästä luonnosta, se paljastaa sen, että lisääntyvä ympäristön vaihtelu voi johtaa vieraslajien leviämisongelmiin. Muutoksiin huonosti sopeutuneet lajit tai yhteisöt ovat alttiimpia vieraslajien leviämiselle erityisesti, jos niiden elinalueet samanaikaisesti muuttuvat voimakkaasti. Aikaisempi tutkimuskirjallisuus on painottanut vieraslajien sopeutumisen  merkitystä niiden levittäytymisessä uusille alueille. Tämä tutkimus on ensimmäinen, joka osoittaa, että merkitystä on myös sillä, miten myös vieraslajien leviämisen kohteena olevien lajiyhteisö on muutoksiin sopeutunut.

Tutkimus on julkaistu BMC Evolutionary Biology –sarjassa ja tutkimuksen on rahoittanut Suomen Akatemia. 

Artikkelin tiedot: Saarinen Kati, Lindström Leena, Ketola Tarmo 2018: Invasion triple trouble: environmental fluctuations, fluctuation-adapted invaders and fluctuation-mal-adapted communities all govern invasion success. BMC Evolutionary Biology. DOI: 10.1186/s12862-019-1348-9

Linkki artikkeliin:  https://bmcevolbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12862-019-1348-9

Lisätietoja

Tarmo Ketola

Akatemiatutkija

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

tketola@jyu.fi

+358407214852