Tutkimusuutiset

Virtuaalivalmentajasta tulevaisuuden työkalu työhyvinvoinnin seurantaan

Virtuaalivalmentaja-sovelluksen tavoitteena on toimia henkilökohtaisena valmentajana ilman ammattilaisten välitöntä läsnäoloa. Sovellus voisi monitoroida kokonaisvaltaisesti hyvinvointia ja fyysisen toimintakyvyn eri osatekijöitä, mutta myös tasapainoa ja kehonkoostumusta. Tämän lisäksi sovelluksen avulla voitaisiin antaa ohjeistuksia fyysiseen aktiivisuuteen ja muodostaa ennusteita fyysisen aktiivisuuden määrän ja muodon vaikutuksista toimintakykyyn tai kehonkoostumukseen.

Jyväskylän yliopiston johdolla toteutetussa Virtuaalivalmentaja terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ammattilaisille -hankkeessa on kehitelty prototyyppiä Virtuaalivalmentaja-sovelluksesta. Kajaanin ammattikorkeakoulu suunnitteli hankkeessa ensimmäisen prototyypin Virtuaalivalmentajasta, joka mahdollistaa oman kehonkoostumuksen ja toimintakyvyn seurannan sekä tulevaisuuden toimintakyvyn arvioinnin mm. liikunta-aktiivisuuden ja laadun perusteella.

Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikön tehtävä oli kehittää osana hanketta dynaamisen tasapainon testimenetelmää yleisen toimintakyvyn mittariksi.

- Usein keskusteluissa on esillä vanhusten kaatumisonnettomuudet, mutta myös työikäisillä yksi suurimmista loukkaantumisiin johtavista onnettomuuksista ovat erilaiset kaatumis- ja putoamistapaturmat, kertoo hankkeen vastuullinen tutkija Jarmo Piirainen.

Dynaamisen tasapainon mittausmenetelmä on tarpeellinen työkalu ennaltaehkäisemään tapaturmia ja parantamaan toimintakykyä. Virtuaalivalmentaja-työkalun on mahdollista toimia tulevaisuudessa osana työterveys- tai työhyvinvointipalveluita. Hankkeessa haluttiin tästä syystä viestiä eteenpäin terveystarkastusten uudistamisen tarpeesta ottaa huomioon henkilön fyysinen toimintakyky tärkeiden fysiologisten mittausten lisäksi.

- Työterveyshuollosta tai terveydenhuollosta yleensä puuttuu tällä hetkellä selkeä mittari, joka kuvaisi yleistä fyysistä toimintakykyä. Tähän on pyritty vastaamaan kehittämällä dynaamisen tasapainon testimenetelmää, joka perustuu äkillisesti tuleviin tasapainohäiriöihin ja niihin reagointiin eri hermolihasjärjestelmän tasoilla, toteaa projektipäällikkö Anni Hakkarainen.

Hanke toimi lisäksi näyttönä terveyden- ja hyvinvoinnin ammattilaisille ottaa teknologia ja digitalisaatio hyötykäyttöön poikkitieteellisen tutkimuksen pohjalta sekä ottaa katsausta tulevaisuuden hyvinvointipalveluihin.

Virtuaalivalmentaja-sovellus vaatii vielä jatkotyöstöä

Työ Virtuaalivalmentajan ja tasapainotestistön kanssa on vielä kesken. Virtuaalivalmentajan jatkokehitysversiossa laskentaa täytyy monipuolistaa, jota varten tarvitaan mahdollisesti koneäly-sovelluksia. Analysointimallia sekä dynaamista tasapainotestiä ollaan jo jatkokehittämässä. Tavoitteena on saada myös helposti toteutettava ja automaattinen liikeanalyysi osaksi testiä.

- Hankkeen jälkeen on jo käynnistetty jatkotutkimuksia, joissa pyritään kartoittamaan voimaominaisuuksien lisäksi mm. refleksivasteiden ja motorisen aivokuoren aktiivisuuden osuutta dynaamisen tasapainokontrolliin, projektipäällikkö Hakkarainen kertoo.

CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems) on Oulun ja Jyväskylän yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun, VTT:n ja CSC:n yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus. Virtuaalivalmentaja-hankkeeseen osallistui Kainuun alueella toimivan CEMISin kaikki osapuolet.

Hankkeen yrityskumppaneita ja -rahoittajia olivat Vuokatti Sport Testiasema Oy, Tieto-Oskari Oy, Osuuskauppa Maakunta, Kuhmon fysikaalinen hoitola Ky (Kuhmon lääkäripalvelu), Innokas Medicals Oy, HUR Oy, Taukokangas Oy, Laturi Corporation Oy, Yrjö ja Hanna Säätiö sekä Jovicare Oy. Hankkeen päärahoittaja oli Innovaatiokeskus Business Finland. Hankkeella oli myös yhteys Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelmaan, jossa tavoitteena on uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Anni Hakkarainen, puh. 040 777 3103, s-posti anni.s.j.hakkarainen@jyu.fi, liikuntateknologia, Vuokatti