Väitös

18.4.2019 FM Evgeny Bulatov (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia)

Aika:

18.4.2019 12:00 — 15:00


Sijainti: Ylistonrinne , YlistöKem4
Tiedote: 18.4.2019 Väitöstutkimus toi uutta tietoa platina(II)- koordinaatiokemiasta (Bulatov)
Koordinaatiokemiassa platina(II)- koordinointiyhdisteiden tutkimus on auttanut uusien lääkkeiden ja funktionaalisten materiaalien kehittämistä. Jyväskylän yliopiston epäorgaanisen ja analyyttisen kemian väitöstutkimuksessaan FM Evgeny Bulatov on kartoittanut, systematisoinut ja laajentanut tietoa platinan(II) koordinaatiokemiasta. Tieto edistää platinan uusien yhdisteiden hyödyntämistä erilaisissa teknisissä sovelluksissa ja lääkkeiden kehittämisessä.

Platina tunnetaan jalometallina sen harvinaisuuden ja kemiallisen inerttiyden (reagoimattomuuden) vuoksi. Nämä ominaisuudet eivät kuitenkaan päde platina(II)-koordinointiyhdisteisiin. Niiden laaja ja monipuolinen kemia on tuonut monia merkittäviä löytöjä koordinaatiokemian historiassa sekä mullistanut esimerkiksi syöpähoitojen, siirtymämetallikatalyysin orgaanisessa synteesissä sekä orgaanisten valoa lähettävien laitteiden kehityksen.

Väitöskirjassaan Evgeny Bulatov on tuonut uutta tietoa platina(II) –yhdisteiden kemiallisesta vuorovaikutuksesta. Platina(II)-yhdisteet voivat muodostaa erilaisia kemiallisia vuorovaikutuksia. Vuorovaikutukset voidaan jakaa sijainnin perusteella niihin, joihin liittyy vain ligandeja tai metallikeskus tai vahvuuden perusteella heikkoihin ei-kovalenttisiin ja vahvoihin kovalenttisiin vuorovaikutuksiin.

Väitöskirjassa on hyödynnetty kokeellista synteettistä kemiaa sekä teoreettista laskentatutkimusta. Saadut tulokset ovat arvokkaita sekä sovelletun että kemian perusteiden kannalta.  Erityisesti kehitetyt synteettiset menetelmät ovat käyttökelpoisia lääkkeiden ja funktionaalisten materiaalien synteesissä, kun taas teoreettiset tulokset tuovat uusia näkökohtia kemialliseen ei-kovalenttiseen sitoutumiseen.

Evgeny Bulatov syntyi vuonna 1991 Archangelskissa Venäjällä. Hän sai filosofian kandidaatin tutkinnon orgaanisesta kemiasta Pietarin valtionyliopistosta Venäjällä vuonna 2012. Vuonna 2014 Bulatov suoritti kaksi filosofian maisterin tutkintoa, Pietarin valtionyliopistossa orgaanisesta kemiasta sekä Jyväskylän yliopistossa epäorgaanisesta ja analyyttisesta kemiasta.

FM Evgeny Bulatovin epäorgaanisen ja analyyttisen kemian väitöskirjan "Synthetic and structural studies of covalent and non-covalent interactions of ligands and metal center in platinum(II) complexes containing 2,2-dipyridylamine or oxime ligands" tarkastustilaisuus on 18.4.2019 Ylistönrinteellä kello 12-15 (YlistöKEM4). Vastaväittäjänä on Dr. Ebbe Nordlander (Lundin yliopisto, Ruotsi) ja kustoksena professori Matti Haukka (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Evgeny Bulatovin väitöskirja on julkaistu Jyväskylän yliopiston väitöskirjojen -sarjassa 2019, 58 p. 

ISBN 978-951-39-7707-8 (pdf) URN:ISBN:978-951-39-7707-8 ISSN 2489-9003

Linkki julkaisuun: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63400 

Lisätiedot: 

FM Evgeny Bulatov, evgeny.e.bulatov@jyu.fi, puh. 044 923 92 65

Tiedottaja Tanja Heikkinen, tanja.s.heikkinen, 050 581 8351