Väitösuutiset

Väitös: 26.4.2019 Harkittu sääntely voi parantaa terveydenhuoltomarkkinoiden tehokkuutta (Laine)

Aika:

26.4.2019 12:00 — 16:00


Sijainti: Seminaarinmaki, Vanha juhlasali S212
Toimiva terveydenhuolto on paitsi hyvinvoinnin kannalta olennaista, myös merkittävä osa kansantaloutta. Viime vuosina käytyyn keskusteluun sote-palveluiden järjestämisestä on liittynyt myös keskustelu julkisen ja yksityisen palveluntuottajan välisestä suhteesta. Tutkimuksen mukaan molempien toimijoiden yhteiselo markkinoilla on mahdollista ja harkittu sääntely valtion toimesta voi parantaa tehokkuutta.

Terveydenhuolto ei ole tyypillinen markkina. Se sisältää sekä julkisia että yksityisiä palveluntarjoajia, vaikeasti havaittavia tekijöitä, kuten esimerkiksi hoidon laatu ja vaikeasti ennustettavia muuttujia, kuten väestön terveystila. Muun muassa nämä ominaisuudet tekevät kyseisille markkinoille tehtävien politiikkauudistusten suunnittelusta sekä näiden vaikutusten ennakoinnista vaikeaa.

Väitöstutkimus etsii näihin ratkaisuvaihtoehtoja tarkastelemalla terveydenhuoltomarkkinoita taloustieteen näkökulmasta.

- Jos markkinat ovat sääntelemättömät, voivat sekä julkisista että yksityisistä palveluntuottajista koostuvat markkinat olla yhteiskunnan näkökulmasta puhtaasti yksityisistä koostuvaa markkinaa suositeltavampia, toteaa tohtorikoulutettava, KTM Liisa T. Laine Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Tutkimuksen mukaan tiettyjen olosuhteiden vallitessa tällaisessa markkinarakenteessa tuotetut laadut voivat olla yhteiskunnan kannalta tehokkaampia.

- Tämä edellyttää kuitenkin muun muassa sitä, että julkisella palveluntuottajalla on vastaava tuotantoteknologia kuin yksityisellä. Lisäksi kuluttajien preferensseillä on merkityksensä, Laine lisää.

Väitös tutki myös toimilupien ja palveluntuottajille maksettavien hoitokorvauksien vaikutuksia uusien terveydenhuollon palveluntuottajien päätökseen tulla markkinoille sekä hoidon laatuun.

Säänneltyihin toimilupiin ja etukäteen määriteltyihin keskikustannuksiin perustuvan korvausjärjestelmän yhdistelmä voikin olla suositeltavampi vaihtoehto kuin vapaa markkinoilletulo ja monimutkaisempi korvausjärjestelmä.

- Myös potilaiden havaitseman ja kokeman terveydenhuollon tarjoajien laatutiedon merkitys korostuu, sillä laadun havainnoinnilla on yhteys sääntelyinstrumenttien ja kilpailun vaikuttavuuteen, kertoo Laine.

KTM Liisa Laineen taloustieteen väitöskirjan "Essays on the Economics of Health Care Markets" tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 26.4. Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa S212 klo 12. Vastaväittäjänä toimii dosentti, VTT Tuomas Takalo (Suomen Pankki), ja kustoksena professori Ari Hyytinen (Jyväskylän yliopisto).

Laine (ent. Väisänen) kirjoitti ylioppilaaksi Kuusamon lukiosta vuonna 2001. Hän valmistui luonnontieteiden kandidaatiksi (matematiikka) sekä kauppatieteiden maisteriksi (taloustiede) Jyväskylän yliopistosta vuonna 2010.

Laine työskentelee tällä hetkellä tutkijana University of Pennsylvaniassa Philadelphiassa, jossa hän aloittaa väitöksen jälkeen tutkijatohtorin toimessa. Jatko-opintojen aikana Laine on työskennellyt vierailevana tutkijana University of Washingtonissa Seattlessa (lukuvuodet 2017-2018), Columbia Universityssä New Yorkissa (lukuvuodet 2015-2017) ja Boston Universityssä Bostonissa (lukuvuodet 2012-2015). Ennen jatko-opintoja hän on työskennellyt Aktia pankissa, ALM Partnersissa, Suomen Pankissa ja Euroopan keskuspankissa. Laineen väitöstutkimusta ovat tukeneet Alfred Kordelinin säätiö, Jyväskylän yliopisto, KAUTE säätiö (Tutkijat maailmalle-ohjelma), OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Yrjö Jahnssonin säätiö.

Teos on julkaistu sarjassa JYU Dissertations 220 s., Jyväskylä 2019, ISSN 2489-9003;71, ISBN 978-951-39-7722-1 (PDF). Linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7722-1

Lisätietoja

Liisa Laine

Kauppakorkeakoulu

lainel@wharton.upenn.edu

0445415156