Yliopiston uutiset

Karjalaiset digikunnailla – Kansatieteilijöiden Vuoden Gradu -palkinto Jyväskylään

Pirja Hyyryläinen on palkittu pro gradu -tutkielmastaan ”Digikunnailla: karjalaisuus Facebook-ilmiönä” Ethnos ry:n Vuoden Gradu ‐palkinnolla.

Vuoden Gradu -palkinto jaetaan vuosittain vuoden parhaalle kansatieteelliselle pro gradulle. Palkinto myönnettiin seitsemännen kerran Jyväskylän yliopiston opiskelijalle. Valinnan teki professori Janne Vilkuna Jyväskylän yliopistosta.

Pirja Hyyryläinen tutki palkitussa gradussaan, kuinka karjalaisuus rakentuu ja kuinka sitä rakennetaan Facebookissa. Hyyryläisen mukaan Facebookin karjalaisryhmät voivat toimia jäseniensä karjalaisen identiteetin vahvistajina sekä digitaalisina muistin paikkoina. Ryhmät mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman tavan osallistua karjalaisyhteisöön. 

Hyyryläinen sanoo, että karjalaisorganisaatiot, kuten Karjalan Liitto ry ja Karjalainen Nuorisoliitto ry, ovat ottaneet digiloikan hyödyntäessään sosiaalista mediaa. Niiden välittämä sanoma voi olla perinteinen, mutta väline moderni.

Sosiaalinen media tarjoaa nuorille karjalaisjuurisille luontevan tavan toteuttaa karjalaisuuttaan. Digikunnaat tarjoavat mahdollisuuden virtuaalisiin kotiseutumatkoihin heille, jotka eivät syystä tai toisesta voi osallistua Karjalaisille kesäjuhlille tai matkustaa suvun kotipaikoille Karjalaan.

Hyyryläisen pro gradu ”Digikunnailla: karjalaisuus Facebook-ilmiönä” on luettavissa Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa osoitteessa https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59612.


Lisätietoja:

Pirja Hyyryläinen
lepian@student.jyu.fi

Tutkijatohtori Pilvi Hämeenaho, Ethnos ry:n puheenjohtaja
pilvi.hameenaho@uef.fi

Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry edistää etnologista ja kansatieteellistä tutkimusta ja toimii alalla työskentelevien tiedepoliittisena yhdistyksenä ja yhdyssiteenä. Ethnos ry on jakanut Gradu-palkinnon vuodesta 1992 alkaen parhaalle, vuoden aikana valmistuneelle kansatieteen pro gradu -tutkielmalle. Ehdokkaat tulevat viidestä oppiaineesta, jotka ovat Helsingin yliopiston kansatiede, Jyväskylän yliopiston etnologia ja antropologia, Turun yliopiston kansatiede sekä kulttuuriperinnön tutkimus (Porin yliopistokeskus) ja Åbo Akademin nordisk etnologi.