07.03.2019
Tutkimusuutiset

Oletko autenttinen vai vieraantunut työelämässäsi?

Jos työ, elämä tai molemmat ahdistavat, eikä omalta tuntuvaa, mielekästä koulutusta, ammattia tai työtä tahdo löytyä, mikä neuvoksi? Uraohjauksessa on olennaista ihmisen kokonaisvaltainen huomioon ottaminen, korostettiin Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulujen ensimmäisen uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen käynnistyessä.

Uraohjausta annetaan yhä enenevässä määrin paitsi oppilaitoksissa ja TE-palveluissa, myös yhteiskunnan muilla sektoreilla. Nykypäivän paineinen työelämä ja kiihtyvä elämänmeno peräänkuuluttavat eettisesti toimivia osaajia, jotka taitavat asiakkaiden uraohjausprosessien fasilitoinnin. Heiltä vaaditaan myös syvää ymmärrystä ohjauksen paikasta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta.

– Alkaneelle koulutukselle on ollut todella kova kysyntä. Koulutuksen 50 aloituspaikkaa täyttyivät hetkessä ja hakijoita oli melkein kaksinkertainen määrä paikkoihin nähden, kertovat koulutusta koordinoivat lehtorit Johanna Rantanen ja Sauli Puukari Jyväskylän yliopistosta.

– Koulutus on syntynyt alan työelämätoimijoiden esiin nostamasta vahvasta koulutustarpeesta, jatkaa lehtori Riikka Michelsson Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. OKM:n rahoittamaa koulutusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja muiden maamme ammatillisten opettajakorkeakoulujen (Haaga-Helia, HAMK, JAMK, OAMK, TAMK) kanssa.

Koulutuksen ensimmäisellä lähijaksolla käsiteltiin uraohjauksen peruslähtökohtia. Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufva tarkasteli avausluennolla mahdollisuuksiamme ennakoida tulevaisuuden yhteiskunnan ja työelämän muutoksia. Avaustilaisuudessa kuultiin myös yliopistonopettaja Juha Parkkisen (JYU) pohdintaa yksilöiden työ- ja elämänurien autenttisuudesta. Lisäksi yliopettajat Jaakko Helander (HAMK) ja Päivi-Katriina Juutilainen (Haaga-Helia) johdattelivat opiskelijat lukuisten ura- ja ohjausteorioiden maailmaan.

Mikä koulutuksen aloituksessa sykähdytti eniten? Poimintoja osallistujien vastauksista

– Arvot ja niiden pohtiminen. Ohjauksen opinnoissa on lupa, ja täytyykin miettiä tätä puolta. Tuntuu, että löysin kaikelle aiemmin oppimalleni oikean viitekehyksen.

– Kaikilla uraohjauksen asiakkailla on omat erilaiset arvonsa. Kaikille se ei välttämättä ole työ, vaan se saattaa olla jotain aivan muuta. Miten silloin asennoidun uraohjaajana tilanteeseen?

Entä millaisia tunteita koulutuksen aloitus opiskelijoissa herätti?

Tuntuu ylelliseltä. Saan tulla hyvin valmisteltuun koulutukseen ja uusia ideoita ja mahdollisuuksia aukeaa, totesi eräs koulutukseen osallistuneista.

– Olen halunnut välineitä itselleni työhön, josta pidän, koska haluan tehdä sen vielä paremmin ja vaikuttavammin. Se on odotukseni tältä koulutukselta, ja aloituksen perusteella uskon, että tämä tulee toteutumaan, toinen osallistuja kertoo.

Lisätietoja koulutuksesta:

JY: http://r.jyu.fi/yD4
JAMK: https://bit.ly/2Itq2tG 
Akavalaisen artikkeli aiheesta: https://bit.ly/2C8LY9j

Lisätietoja:

Sauli Puukari, lehtori, Jyväskylän yliopisto
+358 40 8053364, sauli.puukari@jyu.fi

Johanna Rantanen, yliopiston lehtori, Jyväskylän yliopisto
+358 40 8054989, k.johanna.rantanen@jyu.fi

Riikka Michelsson, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
+358 40 5322514, riikka.michelsson@jamk.fi