18.03.2019
Yliopiston uutiset

Soveltavan kielitieteen profilointialue sai hakijaryntäyksen

Jyväskylän yliopiston RECLAS-profilointialueen vierailevien tutkijoiden ja professoreiden paikkoja haki hurja määrä kovan tason kansainvälisiä hakijoita.

Jyväskylän yliopiston soveltava kielitiede on myötätuulessa. Loppuvuodesta 2018 avattuihin RECLASin määräaikaisiin vierailijapaikkoihin tuli valtava määrä hakemuksia. Suurin osa hakijoista oli kansainvälisiä.

– Tämä kertoo siitä, että profilointi ja RECLASin tavoitteiden edistäminen ovat onnistuneet. Profilointialueen kansainvälinen näkyvyys ja sitä kautta myös yliopistomme maine alan merkittävänä tutkimusympäristönä on kasvanut. Meidät tunnetaan, kieli- ja viestintätieteiden laitoksen johtaja Mika Lähteenmäki toteaa.

Vierailevan professorin paikkaa haki 20 ja vierailevan tutkijan paikkaa 38 henkilöä. Heidän joukostaan tehtäviin valikoitui yhteensä kahdeksan henkilöä. Heidän lisäkseen RECLAS vastaanottaa tänä vuonna kymmenen korkeatasoista tohtori- ja professorivierailijaa eri puolilta maailmaa.

RECLAS eli Research Collegium for Language in Changing Society on vuonna 2016 Suomen Akatemian rahoituksen saanut nelivuotinen Jyväskylän yliopiston profilointialue. Se tuo omaleimaisella tavalla yhteen eri tutkimusperinteitä.

RECLASissa kieli nähdään dynaamisena, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Kielen roolin ymmärtäminen on tärkeää, kun halutaan ratkaista esimerkiksi osallisuuteen, toimijuuteen, identifikaatioon ja syrjäytymiseen liittyviä kysymyksiä.

– Vierailijoiden asiantuntemus kiinnittyy RECLASin fokusalueille ja erityisesti niiden risteyskohtiin. Yhteistyö heidän kanssaan mahdollistaa uudenlaisia näkökulmia sekä teoreettisia ja menetelmällisiä avauksia. Tämä luo pohjaa tulevaisuuteen kantavaan yhteistyöhön. Käynnissä on inspiroiva ja tapahtumarikas vuosi, Tarja Nikula-Jäntti sanoo.


Lisätiedot:

Tarja Nikula-Jäntti, profilointialueen johtaja
tarja.nikula@jyu.fi
040 556 5877

Mika Lähteenmäki, kieli- ja viestintätieteiden laitoksen johtaja
mika.k.lahteenmaki@jyu.fi
040 805 3206

https://www.jyu.fi/reclas/en