25.03.2019
Yliopiston uutiset

Uutuusteos: Digitaalinen arki yhdistää sukupolvia

Perhearki digitalisoituu, vaikkakin eri tavoin ja eri tahtia. Perhearjen digitalisoitumista eri maissa määrittävät teknologioiden eriaikainen käyttöönotto sekä erilaiset perhe- ja asumisjärjestelyt.

Yhä useammassa perheessä jo kolme peräkkäistä sukupolvea käyttävät päivittäin digitaalista mediaa ja uusia viestintävälineitä. Etenkin isovanhempien entistä monipuolisempi teknologian käyttö on vienyt kokonaisia perheitä digiaikaan.

Sakari Taipale Jyväskylän yliopistosta on kirjoittanut teoksen Intergenerational Connections in Digital Families, joka havainnollistaa, kuinka perheiden arki digitalisoituu kolmessa Euroopan maassa. Teos selvittää sukupolvien välisiä suhteita teknologian käytön näkökulmasta Suomessa, Italiassa ja Sloveniassa.

– Suomessa perheiden arkiviestintä perustuu suurelta osin lyhyisiin viesteihin ja puheluihin, joiden kautta pidetään yllä yhteenkuuluvuuden tunnetta silloin, kun kasvokkaisia kohtaamisia on vähän. Italiassa ja Suomessa perheiden viestittely on viime vuosina laajentunut WhatsAppiin ja Facebookiin, jotka mahdollistavat yhteydenpidon useampaan perheenjäseneen kerralla, Taipale kuvailee.

Sloveniassa perheyhteisöt ovat tiiviimpiä ja välimatkat lyhyempiä kuin Suomessa tai Italiassa. Slovenialaisissa perheissä useampi sukupolvi asuu tyypillisesti lähekkäin, tavallisesti samalla tontilla tai samassa talossa. Välimatkat ylipäätään ovat maassa lyhyet.

– Sloveniassa perheenjäsenet auttavat toisiaan säännöllisemmin laitteiden ja sovellusten käyttöön liittyvissä asioissa sekä teknologiahankinnoissa, koska he ovat lähellä toisiaan. Sen sijaan perheiden tarve teknologiavälitteiselle viestinnälle on selkeästi vähäisempää kuin Suomessa, koska asiat voidaan hoitaa kasvotusten, Taipale kertoo.

Vanhempi perheenjäsen ei ole vain autettavan asemassa

Taipaleen teos murtaa myyttiä siitä, että ainoastaan vanhemmat perheenjäsenet tarvitsevat digiapua.

– Kaikissa kolmessa maassa etenkin perheiden nuorimmat jäsenet korostivat sitä, kuinka he olivat saaneet vanhemmiltaan opastusta älypuhelimien tai tietokoneen kanssa. Samalla nähtiin varsin luonnollisena, että nuoret auttavat omia vanhempiaan siinä vaiheessa, kun he tarvitsevat apua teknologian käytössä, Taipale sanoo.

Digitaalisista kotitöistä, eli laitteiden hankinnasta, sovellusten asentamisesta ja ylläpitotehtävistä, on muodostunut nopeasti perheiden ajankäyttöä määrittävä tekijä. Henkilökohtaisten laitteiden ja digitalisoituvan kodin toimivuudesta huolehtiminen vaativat aikaa. Sen vuoksi täytyy myös sopia digitaalisten kotitöiden jaosta.

– Kyse on loppujen lopuksi perheen sisäisistä auttamis- ja hoivasuhteista, ei pelkästä teknologiasta, Taipale toteaa.

Nyt julkaistu teos tiivistää Suomen Akatemian rahoittaman ”Sukupolvien väliset suhteet laajakaistayhteiskunnassa” -projektin keskeiset tulokset. Tutkimus kattaa vuodet 2013–2018.


Lisätietoja:

Sakari Taipale, YTT, dosentti
Tutkimusryhmänjohtaja
Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
sakari.taipale@jyu.fi
0400 728 852

https://www.springer.com/gp/book/9783030119461