06.03.2019
Yliopiston uutiset

Vuosijuhlassa palkittiin tutkimuksen ja opetuksen sankareita

Jyväskylän yliopisto vietti perinteistä vuosijuhlaa 6.3. jakamalla tunnustuksia tieteen ja opetuksen saralla ansioituneille yliopistolaisille. Palkinnot lahjoitti Jyväskylän yliopistosäätiö. Lisäksi jaettiin Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön tunnustuspalkinto ja Aino Sallisen nimikkorahaston apuraha. Kulttuuriohjelmasta vastasivat VUO-orkesteri ja bodyperkussioryhmä KOPS.

Professori Jouni Taskiselle tieteellisen tiedon julkistamispalkinto

Tieteellisen tiedon julkistamispalkinnon (5000 €) sai professori Jouni Taskinen bio- ja ympäristötieteiden laitoksesta.

Jouni Taskinen on lisännyt merkittävästi luonnonsuojelutietoisuutta, herättänyt kansalaisten kiinnostusta ja saanut aikaan yhteistoimintaa järjestöjen, säätiöiden ja viranomaisten kanssa.

Sukupuuton partaalla olevan jokihelmisimpukan eli raakun kannan kuntouttamiseen ja lisääntymiskyvyn palauttamiseen tähtäävä kokeellinen tutkimus johti vuonna 2018 läpimurtoon laitoskuntoutusmenetelmien kehittämisessä ja suojelutyössä. Tutkimusta on tehty yhteistyössä useiden luonnonsuojelualan toimijoiden, säätiöiden ja kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa. Taskinen on eri tavoin tuonut esiin uhanalaisen lajin suojelutarvetta ja kertonut reaaliaikaista tietoa suojelubiologisesta tutkimuksestaan eri kanavissa.

Hyvä opettaja -palkinto Alexei Lobskille

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta valitsi Hyvä opettaja -palkinnon (3400 €) saajaksi venäjän kielen ja kulttuurin yliopistonopettaja Alexei Lobskin.

Venäjän opiskelu on kovaa työtä, joka vaatii paljon ponnisteluja varsinkin opintojen alussa. Alexei Lobskin motivoiva asenne ja intohimoinen opetusote ovat tekijöitä, jotka valavat oppimisen iloa venäjän opiskeluun.

Opiskelijoiden mukaan Alexei Lobski on valloittava persoona, joka saa opetuksen kiinnostavaksi ja opiskelijat innostumaan. Hän uskoo jokaiseen taitotasosta riippumatta ja kannustaa opiskelijoita vilpittömästi.

Magneettisten molekyylien rakenteen tutkimus toi väitöskirjapalkinnon

Hyvä väitöskirja -palkinto (3400 €) annettiin filosofian tohtori Akseli Mansikkamäelle kemian väitöskirjasta ”Theoretical and computational studies of magnetic anisotropy and exchange coupling in molecular systems”.

Akseli Mansikkamäki tutki uusien magneettisten molekyylien elektronirakennetta ja ominaisuuksia käyttäen tietokoneavusteisia laskennallisia menetelmiä ja teoreettisen fysiikan malleja. Väitöskirja koostuu yhteenvedosta ja kahdeksasta osajulkaisusta, joista seitsemän on julkaistu kansainvälisissä kemian alan huipputason julkaisusarjoissa.

Työn yhteenvedon teoriaosa on poikkeuksellisen laaja ja käsittelee kattavasti kvanttimekaniikan, kvanttikemiallisten menetelmien ja magnetismin teoreettisia perusteita. Yhteenvedon kokeellinen osa linkittää työssä saadut tulokset alan tutkimuskenttään aina sen uusimpia tuloksia myöten.

Hyvä esimies on neuvotteleva ja innostunut

Hyvä esimies -palkinnon (3400 €) sai kielikeskuksen johtaja Peppi Taalas.

Peppi Taalas on helposti lähestyttävä ja hänen johtamistyylinsä on dialoginen. Hän on huumorintajuinen ja aidosti innostunut, kannustava, innostava ja vahvasti tulevaisuuteen katsova esimies.

Taalaksen johtaminen on luonteeltaan systeemistä: hän pystyy aina pitämään ison kuvan mielessään ja näkee hyvin asioiden välisiä yhteyksiä. Hän luottaa henkilöstön asiantuntemukseen ja uskaltaa myös jakaa vastuuta. Yhteisöllisyyttä edistää myös se, että Taalas uskaltaa puuttua myös hankaliin tilanteisiin.

Taalas on sekä kansallisesti että kansainvälisesti erittäin hyvin verkostoitunut ja hän huolehtii myös siitä, että hänen alaisensa pääsevät mukaan erilaisiin verkostoihin. Taalas on pannut alulle monia yhteisölliseen kehittämiseen perustuvia toiminnan muotoja ja opetuksen innovaatioita.

Innovaatiopalkinto taideteostutkimuksen liiketoiminnan kehittäjälle

Yliopistosäätiön innovaatiopalkinnon, 3 400 euroa, sai yliopistotutkija Hanna Pirinen musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksesta.

Hanna Pirinen johti ansiokkaasti monitieteistä Tekesin tukemaa hanketta "RECENART - Research Centre for Art" vuosina 2014-2016. Hankkeessa kehitettiin uudenlaista kansainvälistä palveluliiketoimintaa taideteostutkimuksen alalla.

Hanna Pirinen on kokenut hankejohtaja, joka omalla hanke- ja tieteellisellä osaamisellaan sekä ihmissuhdetaidoillaan onnistui yhdistämään useiden eri tieteenalojen edustajat tiiviiksi, yhteen hiileen puhaltavaksi joukkueeksi ja viemään monitieteisen hankkeen menestyksekkäästi maaliin. Keväällä 2016 perustettu RECENART Oy yhdistyi kesällä 2018 AA&R -nimisen taideteostutkimusta harjoittavan yrityksen kanssa. Yrityksellä on toimipisteet Muuramessa, Lontoossa, New Yorkissa ja Austinissa. Asiakkaita yrityksellä on kaikkialla maailmassa.

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön tunnustuspalkinto Lotta-Riina Sundbergille

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön tunnustuspalkinto (5000 €) myönnetään nuorelle tutkijalle, joka on merkittävästi edistänyt tieteellistä tutkimusta Jyväskylän yliopistossa sekä edistänyt kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Tänä vuonna tunnustuspalkinnon sai apulaisprofessori Lotta-Riina Sundberg bio- ja ympäristötieteiden laitoksesta.

Lotta-Riina Sundberg on tehnyt uraauurtavaa tutkimusta kalanviljelyä vaivaavien bakteeritautien tutkimuksessa sekä uudenlaisten viruksiin pohjautuvien hoitojen kehittämisessä. Hän on myös avartanut käsityksiä virusten kehittymisestä.

Sundberg väitteli Jyväskylästä vuonna 2005 ja on sen jälkeen edennyt nopeassa tahdissa alansa huippututkijaksi. Parhaillaan hän johtaa kaksitoistahenkistä tutkimusryhmää. 

Aino Sallisen nimikkorahaston apuraha Mirka Saarelalle

Emeritarehtori Aino Sallisen nimikkorahaston apuraha (10 000 €) on tarkoitettu nuorten tutkijoiden uran tukemiseen ja erityisesti väitöskirjan jälkeiseen työskentelyyn ulkomailla. Apuraha myönnettiin filosofian tohtori, tutkijatohtori Mirka Saarelalle informaatioteknologian tiedekuntaan.

Mirka Saarela on tutkinut tiedonlouhintamenetelmiä, joiden avulla saadaan uutta tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Saarelan data-analyysin tutkimus vahvistaa yliopiston monitieteellistä tutkimusorientaatiota oppimisen ja informaatioteknologian rajapinnalla. Apurahan turvin hän toteuttaa tutkimusvierailun yhdysvaltalaiseen Rensselaer Polytechnic Institute –tutkimusyliopistoon.

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, puh. 040 805 4403, viestinta@jyu.fi