Yliopiston uutiset

Alansa kärkinimi professori Mikko Siponen valittiin Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi

Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteen professori Mikko Siponen valittiin uudeksi jäseneksi Matemaattis-luonnontieteellinen osastoon. Siponen on myös liiketaloustieteellisillä erityisaloilla julkaisuiltaan toiseksi näkyvin professori Suomessa.

Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita ja yleisesti arvostettuja kotimaisia ja ulkomaisia tieteenharjoittajia. Jäsenet ovat Tiedeakatemian ydin ja merkittävin voimavara. Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenyys on arvostettu saavutus tutkijan uralla. Suomalaisen Tiedeakatemian lähes 1000 kotimaista ja ulkomaista jäsentä edustavat tieteen kärkeä. Siponen on ainoa tietojärjestelmätieteen alueen professori Tiedeakatemiassa.

Turun yliopiston tutkijat vertailivat suomalaisia professoreja kansainvälisissä tiedelehdissä julkaistujen artikkelien perusteella. Tutkijoiden mukaan juuri huolellisesti vertaisarvioidut julkaisut ovat tärkein tutkimuksen mittari. Listaus tehtiin julkaisujen tasoa ja aktiivisuutta kuvaavan H-indeksin perusteella. Siposen h-indeksi on 45 ja hänen tutkimuksiinsa on yli 8700 viittausta (Google Scholar). Aineistoon kuului yhteensä 577 professoria, joista tutkijat nostivat kärkitutkijat seitsemässä tieteen alaryhmässä.

Siponen on toiminut tietojärjestelmätieteen professorina vuodesta 2002 lähtien. Hän on tällä hetkellä Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteen professori ja tutkimuksen varadekaani 2018 alkaen. Aikaisemmin Siponen on toiminut laitoksen johtajana Jyväskylän yliopistossa sekä Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen professorina ja varajohtajana. Hän on toiminut myös vierailevana tutkijana ja professorina eri puolilla maailmaa.

Siponen on kansainvälisesti arvostettu tietojärjestelmätieteen tutkija. Hänet on useasti arvioitu kansainvälisen tietojärjestelmätieteen järjestön kansainvälisellä ranking-listalla yhdeksi tuotteliaimmista tietojärjestelmätieteiden tutkijoista Euroopassa. Siposen päätutkimusalue on tietoturvan hallinta. Tällä alueella hän on maailman siteeratuimpia tutkijoita.

Siponen on johtanut SA-, TEKES- ja EU-projekteja ja hän johtaa Jyväskylän yliopiston SA-kyberturvallisuuden profilointihanketta. Hän on hankkinut useita miljoonia euroja ulkopuolista tutkimusrahoitusta. Hän on ollut tietojärjestelmätieteen arvostetuimpien konferenssien ja lehtien toimituskunnissa. Siponen on saanut monia kansallisia ja kansainvälisiä tiedepalkintoja.