Tutkimusuutiset

Biologian ja spektrikuvantamisen yhdistämisellä uutta ympäristötietoa

Tutkija, FT Pauliina Salmelle myönnettiin Suomen Akatemian tutkijatohtorirahoitus Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekuntaan. Salmi tulkitsee mikrolevien bio-optisen viestin hyperspektrikuvista.

Muuttuvassa maailmassa tarvitaan kokonaisvaltaista ympäristötietoa. Salmen syksyllä 2019 alkava kolmivuotinen tutkimus käsittelee mikrolevien hyperspektrikuvantamista. Vesistöjen mikrolevät ovat ensisijainen seurantakohde, sillä mikrolevien määrä ja koostumus ilmentävät ympäristöolosuhteita. Lisäksi mikrolevillä on bio-optisia ominaisuuksia, joita voidaan tutkia kuvantamalla.

Mikrolevien indikaatioarvoa on hyödynnetty puutteellisesti nykyisillä menetelmillä.

– Tavoitteenani on valjastaa mikrolevien bio-optiset ominaisuudet uuteen menettelyyn, jolla ympäristön tilaa voidaan tutkia eri mittakaavoissa toistettavasti. Menetelmän ydin on mikrolevien tunnistaminen ja biomassan määrittäminen näytteistä hyperspektrikuvantamalla. Menetelmän kalibroimiseen ja vaihtelun tutkimiseen käytän perinteiseen fluorometriaan ja spektrofotometriaan perustuvia menetelmiä, mikroskopiaa, kromatografiaa sekä sytometriaa. Hankkeessa tehdään sekä laboratorio- että kenttäkokeita, kertoo tutkija Pauliina Salmi.

Biologia yhdistetään spektrikuvantamiseen ja laskennalliseen tieteeseen

Tutkimusta tehdään pääasiassa informaatioteknologian tiedekunnan Spektrikuvantamislaboratoriossa.

– Tässä on monitieteinen näkökulma. Levien biologiaa ja ympäristötieteen menetelmiä yhdistetään spektrikuvantamiseen ja laskennalliseen tieteeseen, iloitsee Spektrikuvantamislaboratorion ryhmänjohtaja dosentti Ilkka Pölönen.

Suomen kulttuurirahasto rahoitti Salmen aiempaa tutkimusta levien spektrikuvantamisen mahdollisuuksista tukea perinteisiä ja uusia menetelmiä ympäristönseurannassa, muun muassa satelliittiseurantaa, Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella. Nyt alkava hanke jatkaa tätä tutkimusta.

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) myönsi 15.4.2019 rahoituksen 38 uudelle tutkijatohtorille.

Lisätietoja

FT Pauliina Salmi, pauliina.u.m.salmi@jyu.fi, puh. 050 528 7911