11.04.2019
Yliopiston uutiset

Jyväskylän yliopistolle merkittävä rahoitus korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotouttamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Jyväskylän yliopistolle 446 000 euroa kieli- ja sisältöopintoja integroivan suomenkielisen koulutusmallin kehittämiseen. Kielikeskuksen johtaman INTEGRA-hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulutaustaisten ja -kelpoisten maahanmuuttajien koulutus- ja urapolkuja sekä integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. OKM:n rahoitus Jyväskylän yliopistolle on suurin yksittäinen yliopistolle maahanmuuttajien kotouttamispolkujen kehittämiseen myönnetty rahoitus.

INTEGRA-koulutusmallia on kehitetty ja pilotoitu ensimmäisen opiskelijaryhmän kanssa vuoden 2018 aikana. Nyt myönnetty rahoitus tukee koulutusmallin jatkokehittämistä. Hankkeen toisen vaiheen tavoitteena on koulutusmallin vakiinnuttaminen osaksi Jyväskylän yliopiston koulutuskokonaisuutta sekä mallin jalkauttaminen muihin suomalaisiin korkeakouluihin.

Koulutusmalli edistää korkeakoulutaustaisten ja -kelpoisten maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan, monikielisen osaamisen sekä yliopistopedagogiikan kehittämistä.

- Korkeakoulutuksen kansallinen visio kannustaa purkamaan esteitä korkeakoulupoluilta ja kehittämään jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Tähän kannustaa myös uudistettu lainsäädäntömme. INTEGRAn kaltaisilla koulutusinnovaatioilla voidaan nopeuttaa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä, sanoo kielikeskuksen johtaja Peppi Taalas.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vahvistetaan ja kehitetään maahanmuuttajien polkuja korkeakoulutukseen ja työelämään.

- Kansainvälisten opiskelijoiden integraatio suomalaiseen korkeakoulutukseen, työmarkkinoille ja yhteiskuntaan on tärkeää. Näissä hankkeissa luodaan ja kehitetään käyttökelpoisia malleja, jotka tukevat koko korkeakoulukenttää ja opiskelijoiden siirtymiä työmarkkinoille, sanoo johtaja Birgitta Vuorinen OKM:stä.

Korkeakoulutetut maahanmuuttajat jäävät usein sisääntuloammatteihin

Nykyinen kotoutumiskoulutus ei kohtaa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien tarpeita ja valmiuksia, vaan he jäävät usein niin sanottuihin sisääntuloammatteihin eli tehtäviin, jotka eivät vastaa heidän koulutustasoaan. Tällöin heidän osaamisensa ei myöskään tule täysimääräisesti suomalaisen yhteiskunnan käyttöön. Samaan aikaan Suomessa kuitenkin tarvitaan kasvava määrä kansainvälisiä osaajia useille eri aloille.

- Riittämättömät mahdollisuudet oppia suomen kieltä sekä kankeat haku- ja valintakäytännöt hidastavat korkeakoulutaustaisten ja -kelpoisten maahanmuuttajien opintoihin pääsyä. Kotoutumisen varhaisessa vaiheessa pitää päästä opiskelemaan kieltä ja oman alan sisältöjä akateemiseen yhteisöön ja ympäristöön. Tarvitaan yliopistotason opintoja, jotka kehittävät kielitaitoa ja sellaisia akateemisia taitoja, joita tarvitaan korkeakouluopinnoissa ja tietotyössä, hankkeen projektipäällikkö Tuija Lehtonen sanoo.

INTEGRA-hankkeesta saatu tutkimuspohjainen tieto ja hankkeessa kehitetyt pedagogiset ratkaisut kieli- ja sisältöaineiden integroinnista yliopistokontekstissa tukevat kansainvälistyviä korkeakouluja, kun ne kehittävät toimintaansa vastaamaan paremmin väestörakenteeltaan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin. Hankkeessa kehitettävät käytännöt osaamisen tunnistamiseksi tukevat eri viranomaistahojen työtä lähtömaassa opiskeltujen opintojen ja ammatillisten pätevyyksien tunnustamiseksi.

INTEGRA-hankkeen ensimmäisen vaiheen kokemuksista keskustellaan seminaarissa Näkymättömät kansainväliset osaajat Suomessa - yliopiston koulutusvastuu muuttuvassa yhteiskunnassa tiistaina 21.5.2019 klo 12–16 Jyväskylän yliopiston Ruusupuistossa. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu.

Lisätietoja:

Peppi Taalas
johtaja
kielikeskus
peppi.taalas@jyu.fi
050 554 1720

Anna Grönlund
kehittämispäällikkö 
toiminnan ohjaus
050 3130401 
anna.gronlund@jyu.fi

Tuija Lehtonen
Integra-hankkeen projektipäällikkö
kielikeskus 
040 8053152
tuija.lehtonen@jyu.fi

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät avustukset maahanmuuttajien kouluttamiseen ja ohjaukseen OKM:n sivuilla.   
  • Lisätietoja INTEGRAsta Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen verkkosivuilta.