Yliopiston uutiset
Opiskelu-uutiset

Jyväskylän yliopiston opiskelijat menestyivät kansainvälisessä kyberkilpailussa

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijat sijoittuivat kolmanneksi kansainvälisessä Cyber 9/12 Strategy Challenge -kyberturvallisuuskilpailussa Genevessä, Sveitsissä.

Kolmivaiheiseen loppukilpailuun ylsi yhteensä 22 joukkuetta, joista 12 pääsi karsinnan kautta semifinaaliin ja neljä edelleen finaaliin. Informaatioteknologian tiedekunnan voitokkaaseen joukkueeseen kuuluivat opiskelijat Antti Franssila, Oskari Hämäläinen, Irina Lönnqvist ja Jussi Tuovinen.

Kilpailu perustui skenaarioon, joka kuvasi jatkuvasti eskaloituvaa kriisitilannetta Euroopassa. Kriisi alkoi erilaisilla kyberhyökkäyksillä Yhdysvaltoihin ja Euroopan unionin alueille, joilla horjutettiin digitaalisia markkinoita. Kriisin eskaloituessa hyökkäykset muuttuivat koko ajan vakavimmiksi aiheuttaen taloudellisia ja fyysisiä ongelmia etenkin meriliikenteessä ja satamissa. Kyberhyökkäysten lisäksi kriisitilanteeseen liittyi myös muita hybridisodankäynnin komponentteja, kuten informaatiovaikuttamista.

Joukkueiden tehtävänä oli analysoida kriisiä ja sen kehittymistä saamansa kuvitteellisen tiedustelu- ja mediatiedon pohjalta. Analyysien perusteella opiskelijat laativat kilpailun jokaisessa vaiheessa useita eri vaihtoehtoja sisältävän perustellun toimenpide-ehdotuksen, jonka he esittelivät eurooppalaisia valtionpäämiehiä esittäneelle tuomaristolle.

Kilpailu mittasi ennen kaikkea kyberturvallisuuden asiantuntemukseen perustuvaa strategista johtamisosaamista, reagointikykyä ja kyberturvallisuuteen liittyvää teknistä osaamista. Lisäksi kilpailussa tarvittiin kansainvälisen politiikan ja sopimusjärjestelmän tuntemista.

– Kilpailu oli hieno ja opettavainen kokemus. Osaamisen lisäksi siinä testattiin paineensietokykyä, kun aika ratkaisujen laatimiseen väheni kisan edetessä. Finaalissa valmistautumisaikaa oli vain 20 minuuttia, kertoo Antti Franssila kilpailun etenemisestä.

– Hyvä valmistautuminen oli avainasemassa koko kilpailun ajan. Tutustuimme monenlaiseen kirjalliseen materiaaliin etukäteen sekä kävimme ryhmäkeskusteluja keskenämme. Maaliskuussa vahvistettiin Euroopan unionin kyberturvallisuusasetus ja paljon muitakin uusia asioita on tapahtunut lyhyessä ajassa. Meidän tuli huomioida se, että skenaariossa elimme vuotta 2021 ja tämän vuoden päätökset vaikuttivat jo merkittävästi tuossa ajassa, kertoo Irina Lönnqvist joukkueen valmistautumisesta.

Yhdysvalloista alkunsa saanut kilpailu järjestettiin nyt viidettä kertaa Euroopassa. Kilpailussa toiseksi sijoittui Zürichin teknillisen yliopiston joukkue Sveitsistä ja voiton vei West Pointin sotilasakatemian joukkue Yhdysvalloista.

Lisätietoja:

Lehtori Panu Moilanen, panu.moilanen@jyu.fi, puh. 040 8254 554