Tutkimusuutiset
Yliopiston uutiset

Jyväskylän yliopistoon uusi akatemiatutkija ja kolme tutkijatohtoria

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 33 uudelle tutkijatohtorille ja 20 uudelle akatemiatutkijalle. Jyväskylän yliopistosta rahoituksen sai yksi akatemiatutkija ja kolme tutkijatohtoria.

Akatemiatutkijahakemuksista rahoitettiin 12 prosenttia ja tutkijatohtorihakemuksista 13 prosenttia. Tutkijatohtoreiden valinnassa toimikunta painotti hakemuksen korkeaa tieteellistä laatua ja hakijan pätevyyttä. Akatemiatutkijoiden valinnassa huomioitiin erityisesti tutkimussuunnitelman korkea laatu ja vahva akateeminen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Jyväskylän yliopiston uusi akatemiatutkija on Kati Vasalampi psykologian laitokselta. Vasalammelle myönnettiin 438 874 euron rahoitus hankkeeseen ”Koulupudokkuuden ja syrjäytymisen varhaiset ennakoivat tekijät, kehityskulut ja kehitykselliset mekanismit”.

Hankkeessa tarkastellaan koulupudokkuuden ja syrjäytymisen keskeisiä ennakoivia tekijöitä, sekä etsitään erilaisia pudokkuuteen ja syrjäytymiseen johtavia kehityspolkuja. Hankkeessa hyödynnetään pitkittäistutkimusaineistoa, jossa n. 2000 lasta on seurattu vuosittain esikoulusta toisen asteen koulutuksen loppuun. Tutkimus tulee antamaan kattavan kokonaiskuvan keskeisistä koulupudokkuuteen ja syrjäytymiseen johtavista tekijöistä, ja luo samalla erinomaisen pohjan varhaisten interventioiden suunnittelemiseksi.

Viisivuotisen hankeen kesto on 01.09.2019 - 31.08.2024.

Jyväskylän yliopiston uudet akatemian tutkijatohtorit ovat:

Mikko Immanen yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta sai 228 295 euroa hankkeeseen "Theodor W. Adorno ja konservatiivinen kulttuurikritiikki: vastavalistuksellisten argumenttien kääntäminen valistuksen palvelukseen".

Hanke tutkii 1900-luvun merkittävimpiin vasemmistohumanisteihin lukeutuneen Theodor W. Adornon aatteita, joiden mukaan fasismin synnyttäneet yhteiskunnalliset rakenteet eivät kadonneet toisen maailmansodan jälkeen. Oikeistopopulismin nousu vuoden 2008 talouskriisin jälkeen on saanut useat kommentaattorit painottamaan Adornon synkän skenaarion ajankohtaisuutta. Immanen väittää kuitenkin Adornon yliarvioineen länsimaisen demokratian fasistisia potentiaaleja.

Kaisa Lohvansuu psykologian laitokselta sai 241 450 euron rahoituksen hankkeeseen ”Kuulojärjestelmän muovautuvuus puheäänten havainto-oppimisessa”.

Hankkeen tavoitteena on tutkia kuuloaivokuoren ja aivokuorenalaisten alueiden merkitystä puheäänten havainto-oppimisessa sekä passiivisen puheäänialtistuksen vaikuttavuutta ihmisillä ja rotilla. Tutkimus tulee tuottamaan tietoa kuulohavainnon syntymisestä ja havainto-oppimisesta, joka on merkityksellistä puheen- ja musiikin havainnon ja kielenoppimisen näkökulmasta. Tutkimuksen tarjoamaa tietoa voidaan tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi uudenlaisten sisäkorvaistutteiden ja vieraiden kielten opetusmenetelmien kehittämisessä.

Maija-Reetta Mänttäri-van der Kuip yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta sai 258 464 euroa hankkeeseen ”Sosiaalityöntekijöiden eettiset toimintamahdollisuudet ja työhyvinvointi sekä niiden edistäminen lastensuojelutyössä”. Mänttäri-van der Kuip siirtyy projektin myötä psykologian laitokselle.

Hanke tarttuu lastensuojelun työntekijöiden resurssipulan aiheuttamaan ahdinkoon innovatiivisella tavalla. Tavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa, joka rikastaa ymmärrystämme työntekijöiden eettisistä toimintamahdollisuuksista ja työhyvinvoinnista. Hankkeessa kehitetään ja tutkitaan yhdessä lastensuojelun ammattilaisten kanssa arjen käytäntöjä, joiden kautta tavoitellaan parempia mahdollisuuksia tehdä eettisesti kestävää lastensuojelutyötä. Samalla tutkitaan näiden käytäntöjen hyvinvointivaikutuksia.

Tutkijatohtoreiden kolmevuotisen rahoituksen kesto on 01.09.2019 - 31.08.2022.

Tutkijatohtoreiden rahoituspäätökset
Akatemiatutkijoiden rahoituspäätökset

Lisätietoja:

Kati Vasalampi, kati.vasalampi@jyu.fi
Kaisa Lohvansuu, kaisa.lohvansuu@jyu.fi
Maija-Reetta Mänttäri-van der Kuip, maija.manttari@jyu.fi