01.04.2019
Tutkimusuutiset

Kalatutkimuspäivät tuo punnittua tietoa ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään kalavarojen käyttöön

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen järjestämät Kansalliset kalatutkimuspäivät kokoaa yli 200 kalatutkijaa ja kalatiedosta kiinnostunutta ympäri Suomen Jyväskylään Mattilanniemen kampukselle Agoraan 3.- 4. huhtikuuta 2019.

Moni kehittämishanke tähtää tänä päivänä kotimaisen kalan elintarvikekäytön kasvattamiseen. Suomessa kaupallinen kalastus ja erityisesti sisävesikalastus ovat Euroopassa mittavalla tasolla, ja kalankasvatuksessakin tavoitellaan kasvupotentiaalia.  Myös vapaa-ajankalastajien joukko on suuri, millä on vaikutusta kalavarojemme käyttöön.

Elävän luonnonvaran ja etenkin luonnonpopulaatioiden mittava hyödyntäminen vaatii laajaa yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa. Uusiutunut lainsäädäntö velvoittaa parhaaseen mahdolliseen tietoon, joka perustuu ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään kalavarojen käyttöön. Monitieteinen kalatutkimus vastaa näihin tarpeisiin ja tuottaa tietoa päätöksentekoon.

Luvassa on uusia tutkimustuloksia sekä keskustelua kalabiologiasta, kalakantojen kestävästä hyödyntämisestä ja kalankasvatuksesta. Tutkimustietoa on tarjolla vierasperäisten kala-ja rapulajien levittäytymisestä Suomeen, kalakantojen käyttöön ja hoitoon liittyvistä haasteista sekä tutkimus- ja seurantamenetelmien sovelluksista kuten kalojen telemetriaseurannasta ja alkuainetason menetelmistä.

Maailmanlaajuisesti kovassa nosteessa on kiertovesiviljely, sen soveltamismahdollisuuksista ja haasteista Suomessa on luvassa tuoretta tutkimustietoa. Tutkijat vastaavat myös siihen, miten kalojen ikääntyminen vaikuttaa kalakantoihin ja miten kalakantojen hoidon sekä vesivoiman, maankäytön ja vesienhoidon tavoitteet voidaan sovittaa yhteen.

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen järjestämät Kansalliset kalatutkimuspäivät kokoaa yli 200 kalatutkijaa ja kalatiedosta kiinnostunutta ympäri Suomen Jyväskylään Mattilanniemen kampukselle Agoraan 3.-4.4.2019.

Kansallisten kalatutkimuspäivien järjestelyjä tukee Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).

Aikataulut ja ohjelma: https://www.jyu.fi/en/congress/kalatutkimus2019/ohjelma

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Timo Ruokonen, timo.j.ruokonen@jyu.fi , puh. 040 702 9301

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedottaja Tanja Heikkinen, tanja.s.heikkinen@jyu.fi, puh. 050 5818351

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta