Tutkimusuutiset

Kansainvälinen raati nosti Nanotiedekeskuksesta kärkeen kymmenen tutkimusaihetta

Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus (NSC) sai tutkimustyöstään hyvät arviot kansainväliseltä arviontipaneelilta. Arvioiden mukaan Nanotiedekeskuksen kaikki tutkimusalat ovat erinomaisia ja omaavat mahdollisuuden merkittäviin uusiin löytöihin.

Kansainvälinen raati arvioi Nanotiedekeskuksen vuosien 2017-18 tutkimuksia, ja se nosti arviointikaudella erityisen merkittäviksi kymmenen tutkimustyössä tehtyä avausta. Niihin kuuluvat esimerkiksi laser-taottu grafeeni, yksimolekyylimagneetit, opetuksen yhteydessä tehdyt uudenlaiset viruslöydöt, valo-ohjattu kemia ja katalyylireaktioiden ymmärrykseen tähtäävä laskennallinen kemia.

Arviointipaneeliin kuului viisi jäsentä: Berliinin Fritz-Haber –instituutin edellinen johtaja, professori Hans-Joachim Freund, Kööpenhaminan yliopiston nanotiedekeskuksen entinen johtaja professori Morten Meldal, Leuvenin yliopiston vararehtori, professori Peter Lievens, Lundin yliopiston professori Stephanie Reimann ja Bielefeldin yliopiston professori Thomas Huser.

NSC on noin 30 tutkimusryhmän ja 140 tutkijan kansainvälinen poikkitieteellinen tutkimusyhteisö, jossa työskentelee biologian, kemian ja fysiikan alan tutkijoita. Sen tutkimusprojektit ovat laaja-alaisia ja ulottuvat nanorakenteiden prosessien perustutkimuksesta kaupallisten tuotteiden kehitykseen. Keskus perustettiin vuonna 2004.

Toiveissa lisätä yritysyhteistyötä ja säilyttää opetuksen houkuttelevuus

Nanotiedekeskuksen tieteellinen johtaja, professori Tero Heikkilä arvioi, että 15 vuodessa NSC on saavuttanut kansainvälisesti merkittävän aseman poikkitieteellisenä tutkimusyhteisönä. Keskuksessa on useita oman alansa kansainvälisessä kärjessä tai sen tuntumassa olevia tutkijoita.

”Tutkimuksen laatu ja kansainvälinen yhteistyö ovat merkittävästi lisääntyneet arviointikauden aikana. Poikkitieteellistä tutkimusta tukeva infrastruktuuri antaa erinomaisen mahdollisuuden ratkoa haastavia ja merkittäviä tutkimuskysymyksiä nanotieteen alalta. Haasteina ovat yritysyhteistyön lisääminen sekä opetuksen houkuttelevuuden säilyttäminen”, kiteyttää Heikkilä.

Arviointipaneelin mukaan keskuksen pitää myös panostaa keskuksen kansalliseen näkyvyyteen ja muun muassa kouluvierailujen avulla.

Arviointi tehtiin Nanotiedekeskuksen omasta pyynnöstä. Niitä on tehty vuodesta 2012. Seuraava arviointi toteutetaan keväällä 2021.

”Olen erittäin tyytyväinen Nanotiedekeskuksen oma-aloitteisesti luomaan tapaan arvioida kriittisesti omaa toimintaansa korkeatasoisen ulkopuolisen paneelin toimesta. Toivoisin tämän toimintavan leviävän myös muihin yliopiston yksiköihin”, kertoo paneelin yhteenvetoa kuulemassa ollut Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Henrik Kunttu.

Lisätietoa:

Nanotiedekeskuksen johtaja, professori Tero Heikkilä, tero.t.heikkila@jyu.fi, puh. 040 8054804

https://www.jyu.fi/science/fi/nsc