02.04.2019
Tutkimusuutiset

Kemian laitos vahvistaa laitteistohankinnalla teollisuuden kriittisten metallien talteenoton tutkimusta

Kemian kiertotalouteen kuuluvat menetelmät, joilla esimerkiksi metalleja voidaan ottaa talteen erilaisista sivu- ja jätevirroista. Jyväskylän yliopiston kemian laitos vahvistaa uudella laitteistohankinnalla teollisuuden tarvitsemien kriittisten raaka-aineiden talteenoton tutkimusta. Jätevirtojen hyödyntäminen vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Kemian laitos hankkii hydrometallurgisen laitteiston, jonka avulla voidaan nykyistä paremmin tutkia kriittisten raaka-aineiden talteenottomenetelmien toimivuutta teollisuudessa.

”Laitteistolla voidaan prosessoida elektroniikkajätettä tai vastaavaa materiaalia hyödyntäen elektrolyysiä, saostusta, ioninvaihtoa, neste-nesteuuttoa sekä metallien sieppausteknologiaa.  Vastaavaa tutkimusympäristöä ei ole muualla Suomessa”, arvioi hankkeen johtaja Ari Väisänen kemian laitokselta.

Kiertotalouden tutkimusalustana toimiva laitteistohankinta tuo kemian laitokselle edelläkävijän aseman teollisuudelle sopivien metallien talteenoton menetelmien tutkimukseen.

Talteenotosta vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin louhimisesta

Tutkimuksen kohteena ovat harvinaiset maametallit ja platinaryhmän metallit kuten esimerkiksi neodyymi, praseodyymi ja palladium. Ne kuuluvat EU:n arvion mukaan kriittisiin raaka-aineisiin, joiden saatavuuteen liittyy merkittäviä riskejä.  

Näitä metalleja käytetään muun muassa kestomagneeteissa ja katalysaattoreissa.

Hankinta edistää Suomen tavoitteita kehittyä johtavaksi maaksi korkean teknologian metallien prosessoinnissa. Talteenotto edistää myös ympäristöystävällisiä tavoitteita.

”Jätevirtojen hyödyntämisellä on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön ja hiilidioksidipäästöihin. Jätteestä talteenotettujen metallien hiilidioksidipäästöjen arvioidaan olevan kymmenesosa maankuoresta louhimiseen verrattuna”, sanoo Ari Väisänen.

Uusi laitos on täydessä käytössä 2020

Jyväskylän yliopistoon tulevalla uudella laitteistolla mallinnetaan teollisia prosesseja. Jätemateriaaleja käsitellään yhden kilon tai vaihtoehtoisesti noin 10 litran tilavuudessa. Näin menetelmien toimivuudesta teollisessa mittakaavassa saadaan koeputkimittakaavaa realistisempi arvio.

Kemian laitoksen hydrometallurginen laitteisto hankintaan ja asennetaan paikoilleen tänä vuonna. Täydessä käytössä sen arvioidaan olevan 2020.

Kemian laitos on saanut projektia varten rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Tiistaina kemian kiertotalouden tutkimus- ja kehityshankkeita esiteltiin Euroopan komission varapuheenjohtajalle Jyrki Kataiselle. 

"Olemme hyvin kiinnostuneita edistämään kestävän kehityksen innovaatioita, jotka ovat liiketaloudellisesti näin kannattavalla pohjalla. Ryhdymme pohtimaan, pitääkö poistaa tai muuttaa säädöksiä näiden edistämiseksi", Katainen sanoi.

Lisätietoja:

Kemian laitoksen johtaja Mika Pettersson, mika.j.pettersson@jyu.fi, puh. 050 3109 969

Tutkijatohtori Siiri Perämäki, siiri.e.peramaki@jyu.fi, 040 805 3495 

https://www.jyu.fi/science/fi/kemia/tutkimus/kriittiset-raaka-aineet

https://www.jyu.fi/science/en/chemistry/research/renewable-natural-resources-and-chemistry-of-living-environment

Tiedottaja Tanja Heikkinen, tanja.s.heikkinen@jyu.fi, 050 5818351

Matemaattis-luonnontietellinen tiedekunta